NASZA KADRA JEST WYJĄTKOWA

Ogromnym atutem prywatnej szkoły podstawowej Human to Human jest to, że zebraliśmy do zespołu bardzo doświadczonych Specjalistów ze swoich dziedzin:

Native Speakerzy i Angliści, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym nauczaniu

Metodyk ds. języków obcych czuwa nad jakością zajęć językowych oraz realizacją założeń dwujęzyczności

Specjaliści Pasjonaci, nauczyciele mianowani i dyplomowani, nauczający swoich przedmiotów z zaangażowaniem i oddaniem

Pani Lekarz medycyny jest u nas stale, dzieci ją kochają, a ona dla każdego ma wielkie serce

Pani Psycholog z doskonałym podejściem do dzieci, rozumiejąca i wspierająca

Pani Mediator i Facylitator kręgów naprawczych oraz prowadząca warsztaty rozwojowe dla dzieci i rodziców jak również warsztaty z komunikacji NVC dla nauczycieli, rodziców i dzieci

Tutorzy wspierający dzieci w klasach 4-8 pomagający dzieciom planować swoją edukacyjną ścieżkę rozwoju

Jolanta Krawczyk-Borkowska

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY

MATEMATYKA, FIZYKA, NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE 

dr Anna Bigos

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY

BIOLOGIA, CHEMIA, NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE

Aleksandra Cichoń

DYREKTOR SZKOŁY H2H

JĘZYK ANGIELSKI

Dagmara Żołek

WICEDYREKTOR SZKOŁY H2H

WYCHOWANIE FIZYCZNE, MEDIACJE, TUTORING

Renata Berryman

WICEDYREKTOR DS. DWUJĘZYCZNOŚCI

JĘZYK ANGIELSKI

Beata Kozyra

WICEDYREKTOR DS. EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

Katarzyna Her-Czerwieniec

SEKRETARZ SZKOŁY H2H

lek. med. Małgorzata Flakowicz-Ito

LEKARZ PEDIATRA 

dr Aleksandra Szyller

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

dr Emilia Krzyżanowska

PEDAGOG, TERAPIA PEDAGOGICZNA 

dr Katarzyna Drozd-Urbańska

JĘZYK POLSKI

Joanna Niemczak

PSYCHOLOG

Katarzyna Kyc-Dziarmaga

PSYCHOLOG

Mariusz Kopeć

MATEMATYKA 

Vanessa De Wig

NATIVE SPEAKER, ANGIELSKI

Dominika Mazurek

 ANGIELSKI

Olga Surus

HISZPAŃSKI, FRANCUSKI, ANGIELSKI, TUTORING

Katarzyna Kłosek

JĘZYK ANGIELSKI

Agnieszka Jankiewicz

JĘZYK ANGIELSKI

Piotr Turbacz

INFORMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI, SCIENCE

Gabriela Świerczewska

JĘZYK POLSKI, TUTORING

Emilia Kaźmierczak

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA, TERAPIA PEDAGOGICZNA

Justyna Mikołajczyk

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Lena Ziemska

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Monika Strzelczyk

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Magdalena Czajko

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

Anna Majcher

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Klaudia Słupska-Mazurkiewicz

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Maja Litka

JĘZYK ANGIESLKI 

Agnieszka Dąbrowska

BIOLOGIA

Krystian Koniarczyk

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Joanna Chochlewicz

HISTORIA, WOS

Urszula Stepaniuk

GEOGRAFIA, BIOLOGIA, PRZYRODA

Małgorzata Ignatowicz

MUZYKA 

Kinga Korczak

HISZPAŃSKI

Maciej Lewicki

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Roksana Matusek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Iwona Lenik

PLASTYKA, TECHNIKA

Edyta Bartos

RELIGIA

Natalia Sobieszek

MATEMATYKA

Jolanta Krawczyk Borkowska

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY H2H

DWUJĘZYCZNE NAUCZANIE MATEMATYKI I FIZYKI

Nauczyciel, tutor, trener. Wszystko z pasji i miłości do rozwoju i edukacji. W swoim życiu zawodowym miałam możliwość wielu doświadczeń – tych z zakresu metodyki nauczania, projektów edukacyjnych, wykorzystania technologii w nauczaniu, współtworzenia programów nauczania, programów tutoringu, prowadzenia szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów, współpracy z instytutami  naukowymi oraz pełnienia funkcji dyrektora. Wszystkie ona ubogacając były kolejnym wyzwaniem i drogą prowadzącą do zdefiniowania edukacji. Człowiek jest wielowymiarowy, dlatego też należy zadbać o każdą jego cząstkę, już od początku. Edukacja oparta na relacji, wzajemnym zaufaniu, samodzielności i odpowiedzialności jest efektywna, rozwija pasje, prowadzi do sukcesów. Aby to osiągnąć należy stworzyć zespół ludzi odpowiedzialnych, dla których edukacja jest pasją, a młody człowiek podmiotem. Taka jest szkoła Human to Human.

dr Anna Bigos

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY H2H

DWUJĘZYCZNE NAUCZANIE BIOLOGIA, CHEMIA, PRZYRODA

Nauczyciel, tutor, naukowiec. Każda sytuacja jest okazją do nauki. Ciekawość pobudzona raz, zawsze prosi o jej zaspokojenie. Będąc przez wiele lat nauczycielem nauk przyrodniczych rozbudzam w uczniach ciekawość, stwarzam im sytuacje, które wymagają poszukiwań, stawiania hipotez i ich sprawdzania. Ten proces wymaga samodzielności i odpowiedzialności za swoje działania, decyzje, wtedy jest skuteczny i przynosi korzyści. Wszystko w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie. Człowiek jest wielowymiarowy, dlatego w dbałości o jego dobrostan emocjonalny, psychiczny możemy prowokować go do przemyśleń, do odkryć naukowych, rozpalać pasje. Tak się dzieje w szkole Human to Human.

DYREKTOR SZKOŁY H2H

Nauczyciel,  Mediator, Tutor, Trener.  Oprócz nauczania języka angielskiego w różnych grupach wiekowych, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Jej zamiłowaniem są mediacje rówieśnicze, wspierające rozwój młodego człowieka. W swoim życiu doświadczyła –  pełnienia funkcji Wicedyrektora Szkoły, tworzenia programów wychowawczych, 

Człowiek od zawsze jest w centrum jej działań i zainteresowań, dlatego szczególnie bliskie są jej założenia Szkoły Human to Human. Swoją pracę zarówno z nauczycielami, uczniami jak i rodzicami opiera na budowaniu relacji, zaufaniu i odpowiedzialnym współtworzeniu środowiska sprzyjającego rozwojowi i dobrostanowi wszystkich tych grup.  

Dagmara Żołek

Nauczyciel z pasją, pełen optymizmu i chęci do działania. W swojej pracy pochyla się nad każdym dzieckiem, pracuje z nim w duchu porozumienia bez przemocy. Wiele kompetencji łączy w swoich działaniach, aby wielowymiarowo rozwijać ucznia. Tylko w H2H

Renata Berryman

Zamiłowanie do języka, kultury, literatury to tylko niektóre z elementów, które w swojej pracy wykorzystuje na co dzień. Od lat szkoli kadrę anglistów, dzieląc się swoim doświadczeniem, pomysłami. Przed uczniami otwiera świat języka, kultury, tradycji. Profesjonalistka, która motywując dzieci i młodzież wprowadza ich w najwyższe kanony języka, zdobywają szczyty, tak jest w Human to Human

Katarzyna Her-Czerwieniec

osoba, która profesjonalnie ucznia, rodzica przeprowadzi przez każda sprawę. Profesjonalizm, uśmiech to stałe towarzystwo pani Kasi.

Doktor Małgorzata Flakowicz-Ito

Lekarz ciała i ducha. Pediatra, wieloletni pracownik Centrum Zdrowia Dziecka, osoba, której uważności nie umknie najmniejszy drobiazg.

Aby dziecko mogło prawidłowo się rozwijać, każdego dnia odkrywać nowe horyzonty, musi być w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Pani doktor dba o każdego ucznia, pochyla się nad nim, wspiera, doradza, zaleca, obejmuje opieką każdy wymiar potrzeb – bo człowiek jest wielowymiarowy, Human to Human.

Aleksandra Szyller

innowacyjne metody nauczania, kompetencje w kształceniu, ciekawość świata, którą zaraża skutecznie swoich uczniów, a do tego uśmiech, radość z bycia pedagogiem to wszystko by wielowymiarowo rozwijać naszych uczniów w H2H

Emilia Krzyżanowska

pedagog specjalna, terapeuta pedagogiczny. osoba, która wspiera uczniów w radzeniu sobie z wyzwaniami edukacyjnymi, wielowymiarowo, stosując przemyslane metody. Wszystko po to, by było łatwiej i ciekawiej

dr Katarzyna Drozd-Urbańska

lingwista, specjalista, podążający za uczniem. Stawia wysoko poprzeczki i prowadzi ucznia do rozwoju i osiągnięcia celu

Joanna Niemczak

 Osoba dbająca o drugiego człowieka. Poprzez rozmowę, obserwację, prowadzenie warsztatów, towarzyszenie uczniowi, dba o Jego harmonijny rozwój, wspiera i inspiruje. Jest współtwórcą programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, pracuje wielowymiarowo z uczniem, nauczycielami, rodzicami, Human to Human.

Ktarzyna Kyc-Dziarmaga

psycholog z wieloletnim doświadczeniem. w swojej pracy patrzy na młodego człowieka wielowymiarowo, wspiera i inspiruje. Poprze współpracę z gronem pedagogicznym, rodzicami sprawia, że młody człowiek się rozwija i kwitnie

Mariusz Kopeć

matematyka to jedna z wielu paski pana Mariusza. Jak uczyć, żeby nauczyc? Nawiązać relację z uczniami, zachęcić ich ciekawymi narzędziami i metodami, aby matematyka wielowymiarowo rozwijała się w młodych głowach 
 

Vanessa De Wig

Native Speaker, wieloletni nauczyciel języka angielskiego. W swoim portfolio ma szeroki zakres działalności, warsztaty interdyscyplinarne, zajęcia w zakresie sztuki, autor książek dla dzieci. Te umiejętności wykorzystuje skutecznie prowadząc zajęcia dla osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży, dorosłych. Ucząc języka ma doświadczenie w pracy stacjonarnej i na odległość, prowadzi szkolenia dla nauczycieli języków obcych. Język jest skutecznie nauczany gdy jest prowadzony wielowymiarowo w szkole Human to Human.

Dominika Mazurek

anglista, zaraża uczniów miłością do języka, pokazując im wielowymiarowość kształcenia językowego

Olga Surus

Nauczyciel języków romańskich, pełna pasji i entuzjazmu, stanowcza i wymagająca. Nauczyciel, dla którego rozwój ucznia jest ważny, który wyposaża Go w narzędzia komunikacyjne. Nauka języka to zanurzenie się również w kulturze tego języka – tak jest na zajęciach u pani Olgi – wielowymiarowo, Human to Human.

Katarzyna Kłosek

nauczycielka języka angielskiego. Pasja do języka obcego przekłada się na niestandardowe metody pracy i wzajemny zachwyt językiem angielskim. Wielowymiarowy rozwój, w każdym obszarze języka gwarantowany!

Agnieszka Jankiewicz

Miss Aga, językowiec, myślący wielowymiarowo, w wielu językach i kulturach, otwiera świat przed dziećmi i młodzieżą wyposażając ich w narzędzia do komunikacji. Dzieli się swoją pasją, uczy dbałości o język i zaraża swoją radością. W Human to Human.

Piotr Turbacz

nauczyciel IT i języka angielskiego, pasjonata nauki. Połączenie tych wymiarów gwarantuje imponującą edukacyjną przygodę. Uczniowie mają możliwość wielowymiarowo się rozwijać w zakresie nowoczesnych technologii, języka i nauki pod skrzydłami pana Piotra.

Garbiela Świerczewska

Nauczycielka, lektorka języka polskiego, tutorka. Jako polonistka przygotowuję swoich uczniów do pełnego i umiejętnego doświadczania rzeczywistości. L. Wittgenstein mówił: „Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata”; moim celem jest kierowanie młodych ludzi tak, aby myśleli krytycznie i działali odważnie, kreując świat ponad jakimikolwiek granicami – Human to Human.

Emilia Kaźmierczaka

Wieloletni nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Z pasją i doświadczeniem, otwartością umysłu i empatią pracujący z każdym dzieckiem. Praca z uczniem we wszystkich aspektach wielowymiarowości Jego potrzeb, zgodnie z założeniami szkoły Human to Human.

Justyna Mikołajczyk

edukacja wczesnoszkolna to pasja pani Justyny, zaraża swoich uczniów entuzjazmem, ciekawością świata, wielowymiarowo buduje poczucie sprawczości u swoich uczniów, zachęcając ich do podejmowania wyzwań i sięgania wysoko

Lena Ziemska

nauczyciel edukacji przedszkolnej, dla którego ważny jest dobrostan dziecka, radość z poznawania nowego i ciekawość świata

Monika Strzelczyk

energia, radość, działanie to pani Monika w pełnej okazałości. Nauczyciel z pasją, dla którego młody człowiek jest ważny, jego radości i smutki. Czujne oko, otwarte serce w parze z profesjonalizmem sprzyja rozwojowi naszych uczniów

Magdalena Czajko

nauczyciel wielu kompetencji, edukacja wczesnoszkolna to jedna z nich, filolog klasyczny, osoba, która inspiruje, rozwija, zaciekawia młodego człowieka

Anna Majcher

doświadczenie, pasja, troska. Poza tym lub obok tego, profesjonalizm i działanie. Towarzyszenie uczniowi w jego rozwoju, bycie obok, tak pani Ania dba o swoich podopiecznych, wielowymiarowo w H2H

Klaudia Słupska-Mazurkiewicz

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,  z prawdziwą pasją, szerokich horyzontach, pełny ciekawości i miłości do dzieci. Otwarta na nieszablonowe podejście do edukacji. Posiada nieustanną potrzebę rozwoju i poznawania nowych metod pracy z dziećmi.

Maja Litka

angielski to Jej pasja, którą łatwo potrafi zarazić ucznia. Wielowymiarowo patrząc na kształcenie językowe zaraża miłością do języka młode głowy 
 

Agnieszka Dąbrowska

przyroda, jej tajniki to pasja pani Agnieszki. Najciekawsze lekcje przyrodnicze, biologiczne to te w terenie, ale w klasie też mogą być inspiracją dla młodego przyrodnika

Krystian Koniarczyk

sport to zdrowie! a sportowe życie to dbałośc o swoją kondycję i odpowiednią dawkę aktywności fizycznej, pan Krystian do tego zachęca i pokazuje jak to można zrobić

Joanna Chochlewicz

 nauczycielka historii, wosu i edukacji wczesnoszkolnej. Pasjonatka, potrafi zapalić do działania najbardziej oponujących. Miłość do historii, muzyki i teatru przejawia się w każdych zajęciach. Wielowymiarowo w H2H

 

Urszula Stepaniuk

 tajniki przyrody, geografii, troska, ciepło i uśmiech – to wrodzone cechy pani Urszuli. Wielowymiarowo prowadzi naszych uczniów

Małgorzata Ignatowicz

Uczy śpiewu, gry na fortepianie, flecie i altówce, ale jej ulubionym instrumentem są skrzypce. Mgr sztuki, pedagog z 20-letnim doświadczeniem w kreatywnym uczeniu dzieci. Już od czasów studenckich pracowała w teatrach, ilustrując muzycznie spektakle dla dzieci i dorosłych. Lubi grać klasycznie i jazzowo. Jest orędowniczką wspólnego muzykowania, rozwoju dziecięcych umysłów poprzez grę na instrumentach i współpracę w grupie. Dzieci uwielbiają zajęcia z panią Małgosią, a ona z nimi! Wspólnie planują orkiestrę szkolną i koncert dla rodziców!

Kinga Korczak

czy hiszpański to ciekawy język? Oczywiście, że tak. A z panią Kingą u boku ten język nabiera wielowymiarowości i jest jednym z najprzyjemniejszych języków świata

Maciej Lewicki

herosem się jest, a nie bywa- sensei- każdego dnia dba o dobra formę naszych uczniów. Trenując z nimi karate oraz ucząc, jak być dobrym człowiekiem, jak się nie poddawać i osiągać swoje cele

Roksana Matusek

Sport, profesjonalizm, relacja z młodym człowiekiem to atuty pani Roksany. U Jej boku wielowymiarowo uczniowie rozwijają się sportowo oraz wychowawczo 

Iwona Lenik

Artystka interdyscyplinarna, nauczyciel, pedagog twórczości, dla której praca z uczniami jest ogromną pasją. Sztuka jest nieodzownym elementem naszego życia, a rozbudzanie twórczej postawy młodego człowieka jest jednym z największych priorytetów w edukacji artystycznej. Osoba wielowymiarowa i tak też pracuje z dziećmi i młodzieżą. Rozwój artystyczno-kulturalny młodego człowieka pozwala na szerokie spojrzenie na świat i zrozumienie go. Human i Human 

Edyta Bartos

Religia ciekawie przedstawiona, inspiracja i profesjonalizm to atuty pani Edyty

Natalia Sobieszek

Działanie, planowanie, doświadczenie, otwartość na potrzeby ucznia. Tak pracuje pani Natalia. Wszystko po to, by wielowymiarowo rozwijać naszych podopiecznych, tylko w H2H