NASZA KADRA JEST WYJĄTKOWA

Ogromnym atutem prywatnej szkoły podstawowej Human to Human jest to, że zebraliśmy do zespołu bardzo doświadczonych Specjalistów ze swoich dziedzin:

Native Speakerzy i Angliści, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym nauczaniu

Metodyk ds. języków obcych czuwa nad jakością zajęć językowych oraz realizacją założeń dwujęzyczności

Specjaliści Pasjonaci, nauczyciele mianowani i dyplomowani, nauczający swoich przedmiotów z zaangażowaniem i oddaniem

Pani Lekarz medycyny jest u nas stale, dzieci ją kochają, a ona dla każdego ma wielkie serce

Pani Psycholog z doskonałym podejściem do dzieci, rozumiejąca i wspierająca

Pani Mediator i Facylitator kręgów naprawczych oraz prowadząca warsztaty rozwojowe dla dzieci i rodziców jak również warsztaty z komunikacji NVC dla nauczycieli, rodziców i dzieci

Tutorzy wspierający dzieci w klasach 4-8 pomagający dzieciom planować swoją edukacyjną ścieżkę rozwoju

dr Anna Bigos

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY

BIOLOGIA, CHEMIA, NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE

Jolanta Krawczyk-Borkowska

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY

MATEMATYKA, FIZYKA, NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE 

Aleksandra Cichoń

DYREKTOR SZKOŁY H2H

JĘZYK ANGIELSKI

Dagmara Żołek

WICEDYREKTOR SZKOŁY H2H

WYCHOWANIE FIZYCZNE, MEDIACJE, TUTORING

Renata Berryman

WICEDYREKTOR DS. DWUJĘZYCZNOŚCI

JĘZYK ANGIELSKI

Beata Kozyra

WICEDYREKTOR DS. EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

Katarzyna Her-Czerwieniec

SEKRETARZ SZKOŁY H2H

lek. med. Małgorzata Flakowicz-Ito

LEKARZ PEDIATRA 

dr Aleksandra Szyller

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

dr Emilia Krzyżanowska

PEDAGOG, TERAPIA PEDAGOGICZNA 

Joanna Niemczak

PSYCHOLOG

Anita Banach

PSYCHOLOG

dr Katarzyna Drozd-Urbańska

JĘZYK POLSKI

Katarzyna Kyc-Dziarmaga

PSYCHOLOG

Vanessa De Wig

NATIVE SPEAKER, ANGIELSKI

Mariusz Kopeć

MATEMATYKA 

Olga Surus

HISZPAŃSKI, FRANCUSKI, ANGIELSKI, TUTORING

Dominika Mazurek

 ANGIELSKI

Agnieszka Jankiewicz

JĘZYK ANGIELSKI

Anna Klimas

JĘZYK ANGIELSKI

Maja Litka

JĘZYK ANGIESLKI 

Piotr Turbacz

INFORMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI, SCIENCE

Gabriela Świerczewska

JĘZYK POLSKI, TUTORING

Emilia Kaźmierczak

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA, TERAPIA PEDAGOGICZNA

Monika Strzelczyk

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Lena Ziemska

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Klaudia Słupska-Mazurkiewicz

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Magdalena Czajko

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

Justyna Mikołajczyk

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Anna Majcher

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Joanna Chochlewicz

HISTORIA, WOS

Agnieszka Dąbrowska

BIOLOGIA

Urszula Stepaniuk

GEOGRAFIA, BIOLOGIA, PRZYRODA

Iwona Koszper

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Maciej Lewicki

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Małgorzata Ignatowicz

MUZYKA 

Roksana Matusek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kinga Korczak

HISZPAŃSKI

Iwona Lenik

PLASTYKA, TECHNIKA

Edyta Bartos

RELIGIA

Katarzyna Kłosek

JĘZYK ANGIELSKI

dr Anna Bigos

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY H2H

DWUJĘZYCZNE NAUCZANIE BIOLOGIA, CHEMIA, PRZYRODA

Jako współzałożyciel szkoły Human to Human, jestem głęboko przekonana o ważności budowania dobra emocjonalnego uczniów. W naszym podejściu edukacyjnym kluczowe jest rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz kompetencji komunikacyjnych i kreatywnności, które są niezbędne do efektywnej współpracy.  Wierzę, że właściwe relacje międzyludzkie są fundamentem sukcesu zarówno w edukacji, jak i w życiu.

Reprezentuję filozofię dwujęzycznego nauczania, a moje doświadczenie jako nauczyciela i naukowca pozwala mi tworzyć inspirujące środowisko i promować pedagogikę opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu. W codziennej praktyce szkoły Human to Human, prowokujemy do przemyśleń, odkrywania i rozbudzania pasji, co jest wyrazem naszego zaangażowania w rozwój wielowymiarowy każdego ucznia.

Jolanta Krawczyk Borkowska

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY H2H

DWUJĘZYCZNE NAUCZANIE MATEMATYKI I FIZYKI

Jako współzałożycielka Szkoły H2H, wierzę w edukację opartą na relacjach, zaufaniu i samodzielności. W swoim życiu zawodowym miałam możliwość wielu doświadczeń – tych z zakresu metodyki nauczania, projektów edukacyjnych, wykorzystania technologii w nauczaniu, współtworzenia programów nauczania, programów tutoringu, prowadzenia szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów, współpracy z instytutami  naukowymi oraz pełnienia funkcji dyrektora. Wszystkie ona ubogacając były kolejnym wyzwaniem i drogą prowadzącą do zdefiniowania edukacji.

Człowiek jest wielowymiarowy, dlatego też należy zadbać o każdą jego cząstkę, już od początku. Edukacja oparta na relacji, wzajemnym zaufaniu, samodzielności i odpowiedzialności jest efektywna, rozwija pasje, prowadzi do sukcesów. Aby to osiągnąć stwarzamy zespół ludzi odpowiedzialnych, dla których edukacja jest pasją, a młody człowiek podmiotem. 

DYREKTOR SZKOŁY H2H

Jako dyrektor w szkole Human to Human, głęboko wierzę w edukację, która opiera się na budowaniu relacji, zaufaniu i odpowiedzialnym współtworzeniu środowiska, które sprzyja rozwojowi i dobrostanowi uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
 
 W mojej codziennej pracy stawiam na to, aby każdy człowiek był w centrum działań edukacyjnych, a mediacje rówieśnicze oraz programy wychowawcze były kluczowe w wspieraniu młodego człowieka. Bliskie mojemu sercu są założenia Szkoły Human to Human, które stanowią fundament mojej pracy dyrektorskiej, co pozwala mi na tworzenie środowiska, w którym każdy uczestnik procesu edukacyjnego może rozwijać swoje talenty i pasje.

Dagmara Żołek

WICEDYREKTOR SZKOŁY H2H

WYCHOWANIE FIZYCZNE, MEDIACJE , TUTORING, TRENER

Jako wicedyrektor w szkole Human to Human, głęboko związana jestem z jej założeniami. Edukacja, którą współtworzymy, opiera się na wzajemnym zaufaniu i budowaniu relacji, sprzyjając rozwojowi i dobrostanowi naszych uczniów. Prowadzone przeze mnie mediacje rówieśnicze budują pozytywne relacje między uczniami, ucząc ich konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 
Moje doświadczenie w tutoringu umożliwia mi skuteczne wspieranie uczniów w ich indywidualnych ścieżkach edukacyjnych. Dbam o rozwój emocjonalny, propagując komunikację wolną od przemocy, co umożliwia uczniom głębsze zrozumienie siebie i innych. Wykorzystując swoje kwalifikacje trenerskie, prowadzę również działania dla rodziców, by wzmacniać ich w roli wychowawczej. Jako nauczyciel wychowania fizycznego, dbam o rozwój fizyczny uczniów, uważając, że aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem ich wszechstronnego rozwoju.  

Renata Berryman

WICEDYREKTOR DS. DWUJĘZYCZNOŚCI

Jako metodyk języków obcych w szkole Human to Human, koncentruję się na opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych strategii dydaktycznych, które wspierają indywidualny rozwój każdego ucznia. Moje podejście opiera się na założeniu, że edukacja powinna być dostosowana do różnorodnych potrzeb i stylów uczenia się. Współpracuję z nauczycielami, aby projektować i realizować programy nauczania, które są angażujące, interaktywne i skoncentrowane na uczniu. 
 
Dbam o to, aby nasze metody nauczania były oparte na najnowszych badaniach edukacyjnych i psychologicznych, co pozwala na osiąganie najlepszych wyników edukacyjnych. W Human to Human stawiamy na kreatywność, krytyczne myślenie i samodzielność uczniów, co przygotowuje ich do wyzwań współczesnego świata.
 

Beata Kozyra

WICEDYREKTOR DS. EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Jako lider edukacji wczesnoszkolnej i polonista w szkole Human to Human, przynoszę bogate doświadczenie i różnorodność narzędzi dydaktycznych. Inspiruję uczniów i nauczycieli, rozwijając talenty i wspierając rozwój każdego dziecka. Czuwam nad jakością edukacji, działając wielowymiarowo, aby zapewnić uczniom najlepsze możliwości rozwoju.

Katarzyna Her-Czerwieniec

SEKRETARZ SZKOŁY H2H

Jako sekretarz szkoły Human to Human, dbam o profesjonalną obsługę administracyjną i organizacyjną naszej placówki. Zawsze czuwam nad sprawnym funkcjonowaniem sekretariatu, zapewniając, że wszystkie sprawy są załatwiane terminowo i efektywnie. Jestem uważna na potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli, co pozwala mi szybko reagować na wszelkie zapytania i problemy.

Moje działania są zawsze skierowane na wspieranie na budowanie wzajemnego zaufania i szacunku w naszej społeczności edukacyjnej.

lek. med. Małgorzata Flakowicz-Ito

PEDIATRA

Jako lekarz ciała i ducha, pediatra z wieloletnim doświadczeniem w Centrum Zdrowia Dziecka, moją misją jest dbanie o kompleksowe zdrowie każdego ucznia.

Uważnie obserwuję i zwracam uwagę na każdy, nawet najmniejszy szczegół, który może wpłynąć na ich dobrostan fizyczny i psychiczny. Przekonanie, że pełen rozwój dziecka, jego zdolność do odkrywania świata, wymaga doskonałej kondycji na obu tych płaszczyznach, kieruje mną każdego dnia.

Wspieram, doradzam, zalecam i otaczam opieką każdego ucznia, uwzględniając szeroki zakres jego potrzeb.

W szkole Human to Human traktujemy zdrowie naszych uczniów wielowymiarowo, bo przecież każdy człowiek jest całością, która zasługuje na kompleksową troskę.

dr Aleksandra Szyller

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, TRENER

W szkole Human to Human, łączę wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania z doskonaleniem kompetencji kluczowych, aby rozbudzać i zarażać ciekawością świata moich uczniów. Moja pasja i radość z bycia nauczycielem są fundamentem, na którym buduję wielowymiarowy rozwój każdego dziecka. Dodatkowo, jako trener i wykładowca akademicki, prowadzę szkolenia dla nauczycieli, studentów i rodziców dzieląc się wiedzą i umiejętnościami. Jestem autorką książek i artykułów naukowych dotyczących edukacji początkowej, podręczników dla dzieci, scenariuszy zajęć, materiałów dydaktycznych dla nauczycieli. Wiara w możliwości dzieci, uwzględnienie ich potrzeb, wiedzy osobistej, dopasowanie metod, technik pracy do konkretnych uczniów, indywidualizacja pracy, wykorzystanie nowoczesnych technologii edukacyjnych umożliwia mi skuteczne kształtowanie przyszłości moich wychowanków w duchu wartości Human to Human.

dr Emilia Krzyżanowska

PEDAGOG, TERAPEUTA

Jako pedagog specjalny i terapeuta pedagogiczny w szkole Human to Human, moim celem jest wsparcie uczniów w radzeniu sobie z wyzwaniami edukacyjnymi na wielu poziomach. Stosuję przemyślane metody terapeutyczne i dydaktyczne, aby nauka była nie tylko łatwiejsza, ale również ciekawsza dla każdego ucznia.

Moje działania są skoncentrowane na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, co pozwala mi dostosować wsparcie w taki sposób, aby maksymalnie rozwijać ich potencjał. Wszystko to robię z przekonaniem, że odpowiednie podejście i metody mogą znacząco ułatwić proces edukacyjny, czyniąc go bardziej przystępnym i angażującym.

Joanna Niemczak

PSYCHOLOG

Jako psycholog w szkole Human to Human, moim zadaniem jest dbanie o dobrostan każdego człowieka w naszej społeczności. Poprzez rozmowy, obserwację i prowadzenie warsztatów, towarzyszę uczniom w ich rozwoju, zapewniając im wsparcie i inspirację. Jako współtwórca programu wychowawczo-profilaktycznego, angażuję się w wielowymiarową pracę z uczniami, nauczycielami i rodzicami, kładąc szczególny nacisk na harmonijny rozwój każdej osoby.

Wszystkie te działania są prowadzone w duchu Human to Human, co oznacza, że stawiamy na osobiste relacje i zrozumienie, budując zdrowe fundamenty dla przyszłości naszych uczniów.

Anita Banach

PSYCHOLOG

jako psycholog i terapeuta w szkole Human to Human, towarzyszę uczniom, nauczycielom i rodzicom w ich rozwoju. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieram ich w poznawaniu siebie, budowaniu relacji oraz skutecznej komunikacji. Pomagam tworzyć bezpieczne środowisko, w którym każdy może rozwijać swoje umiejętności i budować poczucie własnej wartości. Dzięki temu uczniowie wzrastają w szkole H2H.

dr Katarzyna Drozd-Urbańska

JĘZYK POLSKI

Jako polonista i lingwista, a także doktor współpracujący ze studentami, moim celem jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również inspirowanie do nieustannego rozwoju i podążania za pasjami. Motywuję i inspiruję moich uczniów do osiągania ich pełnego potencjału.

Moja praca opiera się na indywidualnym podejściu do każdej osoby, co pozwala mi efektywnie wspierać ich rozwój lingwistyczny i intelektualny. Wspólnie eksplorujemy różnorodność języka, co nie tylko rozszerza horyzonty, ale również prowadzi do głębszego zrozumienia kultury i literatury.

Ktarzyna Kyc-Dziarmaga

PSYCHOLOG

Jako psycholog z wieloletnim doświadczeniem, moje podejście do pracy z młodymi ludźmi jest zawsze wielowymiarowe. Skupiam się na wsparciu i inspiracji, które pomagają im rozwijać się i kwitnąć. Moja współpraca z gronem pedagogicznym i rodzicami jest kluczowa, ponieważ dzięki niej tworzymy spójne środowisko wspierające, w którym każdy młody człowiek ma przestrzeń do odkrywania swoich pasji i talentów.

Przez lata pracy nauczyłem się, jak ważne jest, aby patrzeć na każdego ucznia indywidualnie, zrozumieć jego potrzeby i dostosować wsparcie, by mogło ono przynieść najlepsze efekty.

Vanessa De Wig

JĘZYK ANGIELSKI 

As a Native Speaker and a teacher of English with many years of experience, my professional background encompasses a wide range of activities. I conduct interdisciplinary workshops, art classes, and am the author of children’s books.

These diverse skills I effectively utilize in teaching people of various ages: from children to adults. I have experience in both traditional classroom and remote teaching, as well as conducting training sessions for foreign language teachers.

I believe that language is effectively taught when the approach is multidimensional, which is fully implemented at the Human to Human school, where teaching is tailored to the individual needs of students, supporting their development on multiple levels.

Mariusz Kopeć

MATEMATYKA

Jako nauczyciel matematyki w szkole Human2Human, moim celem jest przekazywanie wiedzy w sposób zrozumiały i dostępny. Stawiam na budowanie relacji z uczniami, które opierają się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Posługuję się różnorodnymi narzędziami i metodami, aby ułatwić zrozumienie matematycznych zagadnień i pokazać ich praktyczne zastosowanie. Dążę do tego, aby matematyka była postrzegana nie tylko jako przedmiot szkolny, ale jako narzędzie rozwijające umiejętności analityczne i krytyczne myślenie.
 

Olga Surus

JĘZYK HISZPAŃSKI, FRANCUSKI, ANGIELSKI

Jako nauczycielka języków romańskich oraz tutor, z pasją i entuzjazmem rozwijam każdego ucznia. Uważam, że nauka języka to opanowanie gramatyki i słownictwa, a także zanurzenie w bogatej kulturze i tradycji, którą dany język reprezentuje.

Na moich zajęciach, prowadzonych zgodnie z filozofią Human to Human, dbam o wielowymiarowe doświadczenie edukacyjne. Wyposażam uczniów w narzędzia komunikacyjne, które umożliwiają im efektywne porozumiewanie się, a także lepsze zrozumienie i docenienie różnorodności świata. Zajęcia to nauka oraz podróż przez kultury, w której uczniowie rozwijają się na wielu poziomach.

Dominika Mazurek

JĘZYK ANGIELSKI

Jako anglista, moim celem jest zarażanie uczniów miłością do języka angielskiego, pokazując im, jak bogate i wielowymiarowe może być kształcenie językowe. Przekazuję nie tylko wiedzę gramatyczną i leksykalną, ale również otwieram przed nimi świat anglojęzycznych kultur, literatury, sztuki i historii.

Wierzę, że nauka języka to nie tylko zdobywanie umiejętności komunikacyjnych, ale także podróż, która rozwija myślenie krytyczne, empatię i zrozumienie dla innych kultur.

Agnieszka Jankiewicz

JĘZYK ANGIELSKI

Jako językowiec w szkole Human to Human, myślę wielowymiarowo, operując w ramach wielu języków i kultur. Moim celem jest otwarcie przed dziećmi i młodzieżą świata, który jest pełen różnorodności i bogactwa, wyposażając ich jednocześnie w narzędzia niezbędne do skutecznej komunikacji. Dzielę się z nimi swoją pasją do języków, ucząc ich dbałości o słowo pisane i mówione, a także zarażając ich radością płynącą z odkrywania nowych słów i zwrotów.

W Human to Human staramy się pokazać, że nauka języka to obok gramatyki i słownictwa,  możliwość nawiązywania relacji, zrozumienia innych kultur i sposobów myślenia.

Anna Klimas

ANGIELSKI

Jako anglista w szkole Human to Human, patrzę na świat z wielowymiarowej i wielokulturowej perspektywy. Stosuję innowacyjne metody nauczania, czerpiąc radość z towarzyszenia uczniom w poznawaniu świata. Moje podejście do edukacji sprzyja rozwijaniu umiejętności językowych i kulturowych, co pomaga uczniom stać się otwartymi i świadomymi obywatelami globalnej społeczności.
 

Maja Litka

JĘZYK ANGIELSKI

Jako nauczycielka języka angielskiego w szkole Human to Human, codziennie dążę do tego, by moja pasja do angielskiego przenosiła się na moich uczniów. Zależy mi, aby nie tylko rozwijali oni swoje umiejętności językowe, ale także zdobywali wiedzę o kulturach krajów anglojęzycznych. Moje podejście do nauczania jest holistyczne – zachęcam uczniów do tego, by postrzegali angielski jako klucz do poznawania świata, budowania międzynarodowych relacji i rozwijania swoich pasji.
 

Piotr Turbacz

INFORMATYKA, JEZYK ANGIELSKI

Jako nauczyciel IT i języka angielskiego, jestem otwarty na naukę, co przekłada się na moje podejście pedagogiczne. Łącząc te dwa wymiary, oberując uczniom rozwój zarówno w zakresie nowoczesnych technologii, jak i języka angielskiego, co pozwala im na wielowymiarowy rozwój. Jako wychowawca, stawiam na praktyczne zastosowanie wiedzy, zachęcając do kreatywnego myślenia i eksploracji nauki w kontekście realnego świata.

Garbiela Świerczewska

JĘZYK POLSKI

Jako nauczycielka i lektorka języka polskiego, a także tutorka w szkole Human to Human, staram się przygotować moich uczniów do pełnego i świadomego doświadczania rzeczywistości. Inspirując się słowami L. Wittgensteina, że „Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata”, moim celem jest kształtowanie u moich uczniów umiejętności krytycznego myślenia oraz odważnego działania. 

Jako wychowawca, staram się prowadzić moich uczniów tak, aby nie bali się przekraczać wszelkich grania i kreaować świat zgodnie z własnymi wartościami i aspieracjami. 

Emilia Kaźmierczaka

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Jako wieloletni nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, podchodzę do każdego dziecka z pasją, doświadczeniem, otwartością umysłu i empatią. Moim priorytetem jest wszechstronna praca z uczniem, uwzględniająca wszystkie aspekty jego potrzeb. Działam zgodnie z założeniami szkoły Human to Human, skupiając się na wielowymiarowym rozwoju każdego dziecka, aby wspierać je w odkrywaniu i rozwijaniu własnych talentów i zainteresowań.
 

Monika Strzelczyk

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, cenię sobie budowanie pozytywnych relacji z dziećmi i rodzicami, stawiając na aktywne metody nauczania, które inspirują do kreatywności i odkrywania nowych pasji. Dla mnie młody człowiek jest priorytetem, a moje empatyczne podejście pozwala mi dostrzegać radości i smutki każdego dziecka.

Lena Ziemska

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Jako nauczyciel edukacji przedszkolnej, skupiam się na stwarzaniu warunków, w których naturalna radość z poznawania nowego i ciekawość świata mogą swobodnie się rozwijać. Wierzę, że wczesne lata są kluczowe dla kształtowania otwartości na wiedzę i odkrywanie różnorodności otaczającego nas świata.
 

Klaudia Słupska-Mazurkiewicz

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, jestem osobą z otwartą umysłowością i ciekawością.  Moje podejście do edukacji jest dalekie od szablonowego – szukam nowych, kreatywnych sposobów, by angażować młode umysły i wspierać ich rozwój. Nieustannie dążę do poszerzania swoich horyzontów, poznając nowe metody i techniki pracy, które mogą wzbogacić doświadczenie edukacyjne dzieci.

Magdalena Czajko

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Jako nauczyciel posiadający szerokie spektrum kompetencji, z edukacją wczesnoszkolną jako jedną z głównych dziedzin mojej działalności, a także jako filolog klasyczny, staram się być źródłem inspiracji dla młodych ludzi. Moim celem jest rozwijanie ich pasji i ciekawości świata. Przekazuję wiedzę w sposób, który angażuje i zaciekawia, zachęcając do samodzielnego myślenia i odkrywania. W mojej pracy ważne jest dla mnie, aby młody człowiek nie tylko zdobywał nowe umiejętności, ale także rozwijał w sobie zamiłowanie do nauki i poznawania.

Justyna Mikołajczyk

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej staram się zarazić uczniów entuzjazmem i ciekawością świata, budując w nich poczucie sprawczości. Zachęcam moich uczniów do podejmowania wyzwań i sięgania wysoko, podkreślając przy tym znaczenie wytrwałości i odwagi w dążeniu do celu.

Anna Majcher

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, moje podejście opiera się na doświadczeniu, pasji i trosce. W mojej pracy, obok tych wartości, niezmiennie ważne jest dla mnie profesjonalizm i skuteczne działanie. Towarzyszenie uczniom w ich rozwoju, bycie obok nich w każdym momencie ich edukacyjnej podróży to dla mnie priorytet. Dbałość o moich podopiecznych w szkole Human to Human przejawia się poprzez wielowymiarową filozofię nauczania, która pozwala na holistyczny rozwój każdego dziecka.

Joanna Chochlewicz

HISTORIA, WOS

Jako nauczycielka historii, WOS-u i edukacji wczesnoszkolnej, jestem prawdziwą pasjonatką swoich przedmiotów. Mam umiejętność zapalania do działania nawet tych uczniów, którzy początkowo stawiają opór. Moja miłość do historii, muzyki i teatru przejawia się w każdej lekcji, co czyni moje zajęcia niezwykle angażującymi i inspirującymi. W szkole Human to Human podchodzę do nauczania wielowymiarowo, łącząc różne dziedziny wiedzy i sztuki, aby stworzyć bogate, edukacyjne doświadczenie dla moich uczniów.

Agnieszka Dąbrowska

BIOLOGIA

Jako nauczyciel biologii w szkole Human to Human uważam, że najlepsze lekcje to te prowadzone w terenie, ale również w klasie stwarzam inspirujące warunki dla młodych przyrodników. Zależy mi na tym, by moi uczniowie poznawali świat biologii w sposób doświadczalny, dlatego regularnie wnoszę na zajęcia zwierzęta, rośliny i inne pomoce dydaktyczne, które umożliwiają bezpośredni kontakt z naturą i rozbudzają ich ciekawość.

Urszula Stepaniuk

BIOLOGIA, GEOGRAFIA

Jako nauczyciel biologii i geografii, stawiam na pracę zespołową, aby podczas lekcji mogli ze sobą współpracować, rozmawiać i inspirować się wzajemnie. Jako wychowawca relacyjny, staram się być wsparciem dla każdego ucznia, budując z nimi bliskie relacje, które pozwalają im czuć się bezpiecznie i swobodnie wyrażać swoje myśli i uczucia. Troska, ciepło i uśmiech to cechy, które towarzyszą mi w codziennej pracy, tworząc atmosferę sprzyjającą nauce i wzajemnemu zaufaniu. Prowadzę zajęcia w sposób wielowymiarowy, zachęcając uczniów do aktywnego odkrywania i zrozumienia zjawisk naturalnych oraz geograficznych. 

Iwona Koszper

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Jako nauczyciel wychowania fizycznego i trener, rozwijam w szkole Human to Human pasję do sportu, ruchu i treningu. Moim głównym celem jest wszechstronny rozwój uczniów, nie tylko pod względem fizycznym, ale również umysłowym. Moje doświadczenie i zaangażowanie pozwalają mi inspirować młodych ludzi do aktywnego stylu życia, podkreślając przy tym znaczenie równowagi między ciałem a umysłem. Staram się, aby moje zajęcia były inspirujące i motywujące, a uczniowie mogli odkrywać radość z aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Maciej Lewicki

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Jako nauczyciel wychowania fizycznego, sensei i trener karate w szkole Human to Human, dbam o dobrą formę naszych uczniów. Trenuję z nimi karate, ucząc nie tylko technik i umiejętności fizycznych, ale również kształtując charakter i wartości. W moich zajęciach ważne są wytrwałość, szacunek i determinacja. Pomagam uczniom nie poddawać się i osiągać swoje cele. Wierzę, że karate to nie tylko sport, ale droga do samodoskonalenia i budowania silnego charakteru.

Małgorzata Ignatowicz

MUZYKA

Jako nauczyciel muzyki z 20-letnim doświadczeniem, specjalizuję się w nauczaniu śpiewu oraz gry na różnych instrumentach, w tym fortepianie, flecie, altówce i moim ulubionym instrumencie – skrzypcach. Już od czasów studenckich pracowałam w teatrach, ilustrując muzycznie spektakle dla dzieci i dorosłych. Lubię grać zarówno muzykę klasyczną, jak i jazzową. Jestem orędownikiem wspólnego muzykowania i wierzę, że rozwój dziecięcych umysłów można wspierać poprzez grę na instrumentach i współpracę w grupie. Każdy, kto chciałby grać na instrumentach takich jak ukulele, skrzypce czy pianino, jest mile widziany na moich zajęciach, gdzie pomagam rozwijać tę pasję.
 

Roksana Matusek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole H2H, jestem przekonana o nieocenionej wartości sportu w życiu każdego człowieka. Moja pasja i profesjonalizm pozwalają mi tworzyć bezpieczne i inspirujące środowisko, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności sportowe. Cenię cierpliwość, spokój i opanowanie, które są kluczowe w efektywnej nauce i wychowaniu. Wierzę, że sport to nie tylko aktywność fizyczna, ale także sposób na budowanie charakteru i dyscypliny. 

Kinga Korczak

HISZPAŃSKI

Jako nauczyciel języka hiszpańskiego staram się, aby na zajęciach moi uczniowie uczyli się języka z zaangażowaniem wszystkich zmysłów – poprzez ruch, śpiew, dotyk i interaktywne zabawy. Przyjemność czerpię z tworzenia pomocy dydaktycznych i innych narzędzi pracy, które sprawiają, że lekcje są zarówno ciekawe jak i inspirujące.  Wierzę, że nauka języka hiszpańskiego daje wiele korzyści, które sprawiają, że możemy w pełni czuć się obywatelami świata. 

Iwona Lenik

PLASTYKA, TECHNIKA, ART

Jako artysta oraz nauczyciel techniki i plastyki w szkole H2H, jestem głęboko przekonana o nieodzownej roli sztuki w życiu każdego człowieka. Staram się rozbudzać w uczniach twórczą postawę, zachęcając do eksploracji i eksperymentowania z różnymi formami artystycznymi.
Wierzę, że rozwój artystyczno-kulturalny młodego człowieka to klucz do szerokiego spojrzenia na świat i zrozumienia go. Dlatego też, jako nauczyciel, kładę duży nacisk na wielowymiarowe podejście do nauczania, łącząc teorię z praktyką, tradycję z nowoczesnością.
Tworzenie to dla mnie proces pełen satysfakcji i radości, który pozwala na ekspresję siebie, odkrywanie własnego wnętrza i budowanie pewności siebie. Moim celem jest nie tylko rozwijanie umiejętności plastycznych moich uczniów, ale również inspirowanie ich do twórczego myślenia i poszukiwania własnej drogi artystycznej.

Edyta Bartos

RELIGIA

Jako nauczyciel religii staram się, aby moje lekcje były przestrzenią otwartego dialogu, gdzie uczniowie mogą zadawać pytania, wyrażać swoje przemyślenia i dzielić się doświadczeniami. Wierzę, że zrozumienie i szacunek dla różnorodności światopoglądowej to klucz do budowania harmonijnego społeczeństwa. Dlatego też wspieram uczniów w budowaniu u nich umiejętności empatii, tolerancji i krytycznego myślenia. Poprzez naukę o religii, chcę nie tylko poszerzać ich horyzonty, ale również pomagać im w kształtowaniu własnej tożsamości i systemu wartości.

Katarzyna Kłosek

JĘZYK ANGIELSKI

Jako nauczyciel języka angielskiego, staram się stosować niestandardowe metody pracy, które wzbudzają zainteresowanie językiem angielskim wśród moich uczniów.Nauka języka to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale przede wszystkim przygoda i możliwość odkrywania nowych kultur. Dlatego też, moje zajęcia są pełne interaktywnych ćwiczeń, gier językowych i projektów, które inspirują uczniów do aktywnego korzystania z języka angielskiego. Pragnę, aby moi uczniowie nie tylko osiągali wysoki poziom biegłości językowej, ale także czuli się pewnie i swobodnie, używając angielskiego w różnych sytuacjach życiowych.