NASZA KADRA JEST WYJĄTKOWA

Ogromnym atutem prywatnej szkoły podstawowej Human to Human jest to, że zebraliśmy do zespołu bardzo doświadczonych Specjalistów ze swoich dziedzin:

Native Speakerzy i Angliści, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym nauczaniu

Metodyk ds. języków obcych czuwa nad jakością zajęć językowych oraz realizacją założeń dwujęzyczności

Specjaliści Pasjonaci, nauczyciele mianowani i dyplomowani, nauczający swoich przedmiotów z zaangażowaniem i oddaniem

Pani Lekarz medycyny jest u nas stale, dzieci ją kochają, a ona dla każdego ma wielkie serce

Pani Psycholog z doskonałym podejściem do dzieci, rozumiejąca i wspierająca

Pani Mediator i Facylitator kręgów naprawczych oraz prowadząca warsztaty rozwojowe dla dzieci i rodziców jak również warsztaty z komunikacji NVC dla nauczycieli, rodziców i dzieci

Tutorzy wspierający dzieci w klasach 4-8 pomagający dzieciom planować swoją edukacyjną ścieżkę rozwoju

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY

MATEMATYKA, FIZYKA, NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE 

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY

BIOLOGIA, CHEMIA, NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE

DYREKTOR SZKOŁY H2H

JĘZYK ANGIELSKI

WICEDYREKTOR SZKOŁY H2H

WYCHOWANIE FIZYCZNE, MEDIACJE, TUTORING

WICEDYREKTOR DS. DWUJĘZYCZNOŚCI

JĘZYK ANGIELSKI

WICEDYREKTOR DS. EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

HISZPAŃSKI, FRANCUSKI, ANGIELSKI, TUTORING

INFORMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI, SCIENCE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA, TERAPIA PEDAGOGICZNA

Jolanta Krawczyk Borkowska

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY H2H

DWUJĘZYCZNE NAUCZANIE MATEMATYKI I FIZYKI

Nauczyciel, tutor, trener. Wszystko z pasji i miłości do rozwoju i edukacji. W swoim życiu zawodowym miałam możliwość wielu doświadczeń – tych z zakresu metodyki nauczania, projektów edukacyjnych, wykorzystania technologii w nauczaniu, współtworzenia programów nauczania, programów tutoringu, prowadzenia szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów, współpracy z instytutami  naukowymi oraz pełnienia funkcji dyrektora. Wszystkie ona ubogacając były kolejnym wyzwaniem i drogą prowadzącą do zdefiniowania edukacji. Człowiek jest wielowymiarowy, dlatego też należy zadbać o każdą jego cząstkę, już od początku. Edukacja oparta na relacji, wzajemnym zaufaniu, samodzielności i odpowiedzialności jest efektywna, rozwija pasje, prowadzi do sukcesów. Aby to osiągnąć należy stworzyć zespół ludzi odpowiedzialnych, dla których edukacja jest pasją, a młody człowiek podmiotem. Taka jest szkoła Human to Human.

dr Anna Bigos

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY H2H

DWUJĘZYCZNE NAUCZANIE BIOLOGIA, CHEMIA, PRZYRODA

Nauczyciel, tutor, naukowiec. Każda sytuacja jest okazją do nauki. Ciekawość pobudzona raz, zawsze prosi o jej zaspokojenie. Będąc przez wiele lat nauczycielem nauk przyrodniczych rozbudzam w uczniach ciekawość, stwarzam im sytuacje, które wymagają poszukiwań, stawiania hipotez i ich sprawdzania. Ten proces wymaga samodzielności i odpowiedzialności za swoje działania, decyzje, wtedy jest skuteczny i przynosi korzyści. Wszystko w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie. Człowiek jest wielowymiarowy, dlatego w dbałości o jego dobrostan emocjonalny, psychiczny możemy prowokować go do przemyśleń, do odkryć naukowych, rozpalać pasje. Tak się dzieje w szkole Human to Human.

DYREKTOR SZKOŁY H2H

Nauczyciel,  Mediator, Tutor, Trener.  Oprócz nauczania języka angielskiego w różnych grupach wiekowych, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Jej zamiłowaniem są mediacje rówieśnicze, wspierające rozwój młodego człowieka. W swoim życiu doświadczyła –  pełnienia funkcji Wicedyrektora Szkoły, tworzenia programów wychowawczych, 

Człowiek od zawsze jest w centrum jej działań i zainteresowań, dlatego szczególnie bliskie są jej założenia Szkoły Human to Human. Swoją pracę zarówno z nauczycielami, uczniami jak i rodzicami opiera na budowaniu relacji, zaufaniu i odpowiedzialnym współtworzeniu środowiska sprzyjającego rozwojowi i dobrostanowi wszystkich tych grup.  

Dagmara Żołek

Nauczyciel z pasją, pełen optymizmu i chęci do działania. W swojej pracy pochyla się nad każdym dzieckiem, pracuje z nim w duchu porozumienia bez przemocy. Wiele kompetencji łączy w swoich działaniach, aby wielowymiarowo rozwijać ucznia. Tylko w H2H

Renata Berryman

Zamiłowanie do języka, kultury, literatury to tylko niektóre z elementów, które w swojej pracy wykorzystuje na co dzień. Od lat szkoli kadrę anglistów, dzieląc się swoim doświadczeniem, pomysłami. Przed uczniami otwiera świat języka, kultury, tradycji. Profesjonalistka, która motywując dzieci i młodzież wprowadza ich w najwyższe kanony języka, zdobywają szczyty, tak jest w Human to Human

Katarzyna Her-Czerwieniec

osoba, która profesjonalnie ucznia, rodzica przeprowadzi przez każda sprawę. Profesjonalizm, uśmiech to stałe towarzystwo pani Kasi.

Doktor Małgorzata Flakowicz-Ito

Lekarz ciała i ducha. Pediatra, wieloletni pracownik Centrum Zdrowia Dziecka, osoba, której uważności nie umknie najmniejszy drobiazg.

Aby dziecko mogło prawidłowo się rozwijać, każdego dnia odkrywać nowe horyzonty, musi być w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Pani doktor dba o każdego ucznia, pochyla się nad nim, wspiera, doradza, zaleca, obejmuje opieką każdy wymiar potrzeb – bo człowiek jest wielowymiarowy, Human to Human.

dr Katarzyna Drozd-Urbańska

lingwista, specjalista, podążający za uczniem. Stawia wysoko poprzeczki i prowadzi ucznia do rozwoju i osiągnięcia celu

Joanna Niemczak

 Osoba dbająca o drugiego człowieka. Poprzez rozmowę, obserwację, prowadzenie warsztatów, towarzyszenie uczniowi, dba o Jego harmonijny rozwój, wspiera i inspiruje. Jest współtwórcą programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, pracuje wielowymiarowo z uczniem, nauczycielami, rodzicami, Human to Human.

Vanessa De Wig

Native Speaker, wieloletni nauczyciel języka angielskiego. W swoim portfolio ma szeroki zakres działalności, warsztaty interdyscyplinarne, zajęcia w zakresie sztuki, autor książek dla dzieci. Te umiejętności wykorzystuje skutecznie prowadząc zajęcia dla osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży, dorosłych. Ucząc języka ma doświadczenie w pracy stacjonarnej i na odległość, prowadzi szkolenia dla nauczycieli języków obcych. Język jest skutecznie nauczany gdy jest prowadzony wielowymiarowo w szkole Human to Human.

Olga Surus

Nauczyciel języków romańskich, pełna pasji i entuzjazmu, stanowcza i wymagająca. Nauczyciel, dla którego rozwój ucznia jest ważny, który wyposaża Go w narzędzia komunikacyjne. Nauka języka to zanurzenie się również w kulturze tego języka – tak jest na zajęciach u pani Olgi – wielowymiarowo, Human to Human.

Katarzyna Kłosek

nauczycielka języka angielskiego. Pasja do języka obcego przekłada się na niestandardowe metody pracy i wzajemny zachwyt językiem angielskim. Wielowymiarowy rozwój, w każdym obszarze języka gwarantowany!

Agnieszka Jankiewicz

Miss Aga, językowiec, myślący wielowymiarowo, w wielu językach i kulturach, otwiera świat przed dziećmi i młodzieżą wyposażając ich w narzędzia do komunikacji. Dzieli się swoją pasją, uczy dbałości o język i zaraża swoją radością. W Human to Human.

Piotr Turbacz

nauczyciel IT i języka angielskiego, pasjonata nauki. Połączenie tych wymiarów gwarantuje imponującą edukacyjną przygodę. Uczniowie mają możliwość wielowymiarowo się rozwijać w zakresie nowoczesnych technologii, języka i nauki pod skrzydłami pana Piotra.

Garbiela Świerczewska

Nauczycielka, lektorka języka polskiego, tutorka. Jako polonistka przygotowuję swoich uczniów do pełnego i umiejętnego doświadczania rzeczywistości. L. Wittgenstein mówił: „Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata”; moim celem jest kierowanie młodych ludzi tak, aby myśleli krytycznie i działali odważnie, kreując świat ponad jakimikolwiek granicami – Human to Human.

Emilia Kaźmierczaka

Wieloletni nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Z pasją i doświadczeniem, otwartością umysłu i empatią pracujący z każdym dzieckiem. Praca z uczniem we wszystkich aspektach wielowymiarowości Jego potrzeb, zgodnie z założeniami szkoły Human to Human.

Iwona Lenik

Artystka interdyscyplinarna, nauczyciel, pedagog twórczości, dla której praca z uczniami jest ogromną pasją. Sztuka jest nieodzownym elementem naszego życia, a rozbudzanie twórczej postawy młodego człowieka jest jednym z największych priorytetów w edukacji artystycznej. Osoba wielowymiarowa i tak też pracuje z dziećmi i młodzieżą. Rozwój artystyczno-kulturalny młodego człowieka pozwala na szerokie spojrzenie na świat i zrozumienie go. Human i Human 

Anna Majcher

doświadczenie, pasja, troska. Poza tym lub obok tego, profesjonalizm i działanie. Towarzyszenie uczniowi w jego rozwoju, bycie obok, tak pani Ania dba o swoich podopiecznych, wielowymiarowo w H2H

Joanna Chochlewicz

 nauczycielka historii, wosu i edukacji wczesnoszkolnej. Pasjonatka, potrafi zapalić do działania najbardziej oponujących. Miłość do historii, muzyki i teatru przejawia się w każdych zajęciach. Wielowymiarowo w H2H

 

Urszula Stepaniuk

 tajniki przyrody, geografii, troska, ciepło i uśmiech – to wrodzone cechy pani Urszuli. Wielowymiarowo prowadzi naszych uczniów

Małgorzata Ignatowicz

Uczy śpiewu, gry na fortepianie, flecie i altówce, ale jej ulubionym instrumentem są skrzypce. Mgr sztuki, pedagog z 20-letnim doświadczeniem w kreatywnym uczeniu dzieci. Już od czasów studenckich pracowała w teatrach, ilustrując muzycznie spektakle dla dzieci i dorosłych. Lubi grać klasycznie i jazzowo. Jest orędowniczką wspólnego muzykowania, rozwoju dziecięcych umysłów poprzez grę na instrumentach i współpracę w grupie. Dzieci uwielbiają zajęcia z panią Małgosią, a ona z nimi! Wspólnie planują orkiestrę szkolną i koncert dla rodziców!

Maciej Lewicki

herosem się jest, a nie bywa- sensei- każdego dnia dba o dobra formę naszych uczniów. Trenując z nimi karate oraz ucząc, jak być dobrym człowiekiem, jak się nie poddawać i osiągać swoje cele

Natalia Sobieszek

Działanie, planowanie, doświadczenie, otwartość na potrzeby ucznia. Tak pracuje pani Natalia. Wszystko po to, by wielowymiarowo rozwijać naszych podopiecznych, tylko w H2H