NASZA KADRA JEST WYJĄTKOWA

Ogromnym atutem prywatnej szkoły podstawowej i liceum Human to Human jest to, że zebraliśmy do zespołu bardzo doświadczonych Specjalistów ze swoich dziedzin: 

Pani Dyrektor, która prowadziła w swojej karierze już kilka szkół i ma wielkie doświadczenie w edukacji w kraju i za granicą

Pani Doktor nauk ścisłych, która uczy po polsku i angielsku przedmiotów ścisłych

Native Speakerzy i Angliści, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym nauczaniu.

Metodyk ds. języków obcych czuwa nad jakością zajęć językowych oraz realizacją założeń dwujęzyczności

Specjaliści Pasjonaci, nauczyciele mianowani i dyplomowani, nauczający swoich przedmiotów z zaangażowaniem i oddaniem

Pani Lekarz medycyny jest u nas stale, dzieci ją kochają, a ona dla każdego ma wielkie serce

Pani Psycholog z doskonałym podejściem do dzieci, rozumiejąca i wspierająca

Pani Mediator i Facylitator kręgów naprawczych oraz prowadząca warsztaty rozwojowe dla dzieci i rodziców jak również warsztaty z komunikacji NVC dla nauczycieli, rodziców i dzieci

Tutorzy wspierający dzieci w klasach 4-8 pomagający dzieciom planować swoją edukacyjną ścieżkę rozwoju

PROWADZĄCE SZKOŁĘ

DYREKTOR SZKOŁY H2H
ORGAN PROWADZĄCY

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY

MATEMATYKA, FIZYKA

ORGAN PROWADZĄCY

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY

BIOLOGIA, CHEMIA

NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE

WICEDYREKTOR DS. DWUJĘZYCZNOŚCI

JĘZYK ANGIELSKI

WICEDYREKTOR SZKOŁY

WYCHOWANIE FIZYCZNE, MEDIACJE

HISZPAŃSKI, FRANCUSKI, ANGIELSKI

NATIVE SPEAKER

ANGIELSKI

NATIVE SPEAKER

ANGIELSKI

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA, LOGOPEDA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Jolanta Krawczyk Borkowska

DYREKTOR

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY H2H

DWUJĘZYCZNE NAUCZANIE MATEMATYKI I FIZYKI

Nauczyciel, tutor, trener. Wszystko z pasji i miłości do rozwoju i edukacji. W swoim życiu zawodowym miałam możliwość wielu doświadczeń – tych z zakresu metodyki nauczania, projektów edukacyjnych, wykorzystania technologii w nauczaniu, współtworzenia programów nauczania, programów tutoringu, prowadzenia szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów, współpracy z instytutami  naukowymi oraz pełnienia funkcji dyrektora. Wszystkie ona ubogacając były kolejnym wyzwaniem i drogą prowadzącą do zdefiniowania edukacji. Człowiek jest wielowymiarowy, dlatego też należy zadbać o każdą jego cząstkę, już od początku. Edukacja oparta na relacji, wzajemnym zaufaniu, samodzielności i odpowiedzialności jest efektywna, rozwija pasje, prowadzi do sukcesów. Aby to osiągnąć należy stworzyć zespół ludzi odpowiedzialnych, dla których edukacja jest pasją, a młody człowiek podmiotem. Taka jest szkoła Human to Human.

dr Anna Bigos

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY H2H

DWUJĘZYCZNE NAUCZANIE BIOLOGIA, CHEMIA, PRZYRODA

Nauczyciel, tutor, naukowiec. Każda sytuacja jest okazją do nauki. Ciekawość pobudzona raz, zawsze prosi o jej zaspokojenie. Będąc przez wiele lat nauczycielem nauk przyrodniczych rozbudzam w uczniach ciekawość, stwarzam im sytuacje, które wymagają poszukiwań, stawiania hipotez i ich sprawdzania. Ten proces wymaga samodzielności i odpowiedzialności za swoje działania, decyzje, wtedy jest skuteczny i przynosi korzyści. Wszystko w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie. Człowiek jest wielowymiarowy, dlatego w dbałości o jego dobrostan emocjonalny, psychiczny możemy prowokować go do przemyśleń, do odkryć naukowych, rozpalać pasje. Tak się dzieje w szkole Human to Human.

Renata Berryman

Zamiłowanie do języka, kultury, literatury to tylko niektóre z elementów, które w swojej pracy wykorzystuje na co dzień. Od lat szkoli kadrę anglistów, dzieląc się swoim doświadczeniem, pomysłami. Przed uczniami otwiera świat języka, kultury, tradycji. Profesjonalistka, która motywując dzieci i młodzież wprowadza ich w najwyższe kanony języka, zdobywają szczyty, tak jest w Human to Human

Dagmara Żołek

Nauczyciel z pasją, pełen optymizmu i chęci do działania. W swojej pracy pochyla się nad każdym dzieckiem, pracuje z nim w duchu porozumienia bez przemocy. Wiele kompetencji łączy w swoich działaniach, aby wielowymiarowo rozwijać ucznia. Tylko w H2H

Katarzyna Her-Czerwieniec

osoba, która profesjonalnie ucznia, rodzica przeprowadzi przez każda sprawę. Profesjonalizm, uśmiech to stałe towarzystwo pani Kasi.

Angelika Mróz

Olga Surus

Nauczyciel języków romańskich, pełna pasji i entuzjazmu, stanowcza i wymagająca. Nauczyciel, dla którego rozwój ucznia jest ważny, który wyposaża Go w narzędzia komunikacyjne. Nauka języka to zanurzenie się również w kulturze tego języka – tak jest na zajęciach u pani Olgi – wielowymiarowo, Human to Human.

Katarzyna Kłosek

nauczycielka języka angielskiego. Pasja do języka obcego przekłada się na niestandardowe metody pracy i wzajemny zachwyt językiem angielskim. Wielowymiarowy rozwój, w każdym obszarze języka gwarantowany!

Vanessa De Wig

Native Speaker, wieloletni nauczyciel języka angielskiego. W swoim portfolio ma szeroki zakres działalności, warsztaty interdyscyplinarne, zajęcia w zakresie sztuki, autor książek dla dzieci. Te umiejętności wykorzystuje skutecznie prowadząc zajęcia dla osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży, dorosłych. Ucząc języka ma doświadczenie w pracy stacjonarnej i na odległość, prowadzi szkolenia dla nauczycieli języków obcych. Język jest skutecznie nauczany gdy jest prowadzony wielowymiarowo w szkole Human to Human.

Jeremy Berryman

native speaker, osoba o ogromnej wiedzy, skuteczności działania, która potrafi skutecznie ucznia zarazić miłością do języka i kultury anglojęzycznej.

Agnieszka Jankiewicz

Miss Aga, językowiec, myślący wielowymiarowo, w wielu językach i kulturach, otwiera świat przed dziećmi i młodzieżą wyposażając ich w narzędzia do komunikacji. Dzieli się swoją pasją, uczy dbałości o język i zaraża swoją radością. W Human to Human.

Piotr Turbacz

nauczyciel IT i języka angielskiego, pasjonata nauki. Połączenie tych wymiarów gwarantuje imponującą edukacyjną przygodę. Uczniowie mają możliwość wielowymiarowo się rozwijać w zakresie nowoczesnych technologii, języka i nauki pod skrzydłami pana Piotra.

Emilia Kaźmierczaka

Wieloletni nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Z pasją i doświadczeniem, otwartością umysłu i empatią pracujący z każdym dzieckiem. Praca z uczniem we wszystkich aspektach wielowymiarowości Jego potrzeb, zgodnie z założeniami szkoły Human to Human.

Anna Malicka

Nauczyciel, terapeuta, osoba o wielu talentach. Empatia, która jej towarzyszy w pracy z dziećmi pozwala na ich wielowymiarowy rozwoj. Doświadczenie terapeutyczne w zakresie SI powoduje, iż dzieci harmonijnie wzrastają. Bo ważny jest człowiek. Human to Human

Iwona Lenik

Artystka interdyscyplinarna, nauczyciel, pedagog twórczości, dla której praca z uczniami jest ogromną pasją. Sztuka jest nieodzownym elementem naszego życia, a rozbudzanie twórczej postawy młodego człowieka jest jednym z największych priorytetów w edukacji artystycznej. Osoba wielowymiarowa i tak też pracuje z dziećmi i młodzieżą. Rozwój artystyczno-kulturalny młodego człowieka pozwala na szerokie spojrzenie na świat i zrozumienie go. Human i Human 

Marta Fall-Jabłońska

Logopeda, menedżer kultury, terapeuta ręki. Swój nadmiar energii pożytkuje systematycznie podnosząc kwalifikacje.
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki.
Niezwykle komunikatywna, empatyczna i zaangażowana. Pracuje wielowymiarowo, dbając zarówno o sferę edukacyjną swoich podopiecznych, jak i emocjonalną. Jako nauczyciel cechuje się dużą cierpliwością i konsekwencją w dążeniu do założonego celu.

Anna Staszewska

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, opanowanie, profesjonalizm, zrozumienia ucznia i jego potrzeb to cechy pani Ani.
Wielowymiarowe wykształcenie gwarantuje przygotowanie do pełnionego stanowiska i rozwój ucznia.
Wieloletnie doświadczenie pani Ani pozwala na spojrzenie na ucznia szeroko, perspektywistycznie oraz planowanie działań prowadzących do rozwoju ucznia.

Anna Majcher

doświadczenie, pasja, troska. Poza tym lub obok tego profesjonalizm i działanie. Towarzyszenie uczniowi w jego rozwoju, bycie obok, tak pani Ania dba o swoich podopiecznych, wielowymiarowo w H2H

Garbiela Świerczewska

Nauczycielka, lektorka języka polskiego, doktorantka. Jako polonistka przygotowuję swoich uczniów do pełnego i umiejętnego doświadczania rzeczywistości. L. Wittgenstein mówił: „Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata”; moim celem jest kierowanie młodych ludzi tak, aby myśleli krytycznie i działali odważnie, kreując świat ponad jakimikolwiek granicami – Human to Human.

dr Katarzyna Drozd-Urbańska

lingwista, specjalista, podążający za uczniem. Stawia wysoko poprzeczki i prowadzi ucznia do rozwoju i osiągnięcia celu

Urszula Stepaniuk

 tajniki przyrody, geografii, troska, ciepło i uśmiech- to wrodzone cechy pani Urszuli. Wielowymiarowo prowadzi naszych uczniów

Hubert Politowski

nauczyciel matematyki, mówi o sobie HP – Harry Potter, czarodziej. I tak jest, zaraża uczniów swoją miłością do matematyki, entuzjazmem i radością z każdego dnia.

Joanna Chochlewicz

 nauczycielka historii, wosu i edukacji wczesnoszkolnej. Pasjonatka, potrafi zapalić do działania najbardziej oponujących. Miłość do historii, muzyki i teatru przejawia się w każdych zajęciach. Wielowymiarowo w H2H

 

Małgorzata Ignatowicz

Uczy śpiewu, gry na fortepianie, flecie i altówce, ale jej ulubionym instrumentem są skrzypce. Mgr sztuki, pedagog z 20-letnim doświadczeniem w kreatywnym uczeniu dzieci. Już od czasów studenckich pracowała w teatrach, ilustrując muzycznie spektakle dla dzieci i dorosłych. Lubi grać klasycznie i jazzowo. Jest orędowniczką wspólnego muzykowania, rozwoju dziecięcych umysłów poprzez grę na instrumentach i współpracę w grupie. Dzieci uwielbiają zajęcia z panią Małgosią, a ona z nimi! Wspólnie planują orkiestrę szkolną i koncert dla rodziców!

Joanna Niemczak

 Osoba dbająca o drugiego człowieka. Poprzez rozmowę, obserwację, prowadzenie warsztatów, towarzyszenie uczniowi dba o Jego harmonijny rozwój, wspiera i inspiruje. Jest współtwórcą programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, pracuje wielowymiarowo z uczniem, nauczycielami, rodzicami, Human to Human.

Anita Banach

Psycholog, psychoterapeuta a przede wszystkim – człowiek. Osoba o wielkich pokładach życzliwości, empatii i akceptacji. Kontakt z drugą osobą jest dla niej nie tylko pracą zawodową, ale także życiową misją. Wierzy, że każdą napotkaną na drodze trudnością (wychowawczą, szkolną czy osobistą) można rozwiązać dzięki efektywnej współpracy podmiotów, które uczestniczą w procesie rozwojowym dziecka. Kreatywność, otwartość, energia – to niewątpliwie cechy, które można jej przypisać. Towarzyszy, wspiera i poszukuje rozwiązań współpracując z dziećmi, rodzicami oraz z innymi specjalistami pracującymi w szkole, Human to Human.

Anna Radziszewska

pedagog, służy wsparciem, pomocą, planuje ścieżkę dydaktyczna ucznia. Aby wielowymiarowo go rozwijać

Doktor Małgorzata Flakowicz-Ito

Lekarz ciała i ducha. Pediatra, wieloletni pracownik Centrum Zdrowia Dziecka, osoba, której uważności nie umknie najmniejszy drobiazg.

Aby dziecko mogło prawidłowo się rozwijać, każdego dnia odkrywać nowe horyzonty, musi być w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Pani doktor dba o każdego ucznia, pochyla się nad nim, wspiera, doradza, zaleca, obejmuje opieką każdy wymiar potrzeb – bo człowiek jest wielowymiarowy, Human to Human.

Mateusz Aftyka

Nauczyciel i trener. Osoba o ogromnej empatii, dbająca nie tylko o edukacyjną wartość ale troszcząca się o dobrostan ucznia. Zaciekawienie, inspiracja, eksperyment prowokują do poznawania świata, wielowymiarowo, H2H

Maciej Lewicki

herosem się jest, a nie bywa- sensei- każdego dnia dba o dobra formę naszych uczniów. Trenując z nimi karate oraz ucząc jak być dobrym człowiekiem, jak się nie poddawać i osiągać swoje cele

Natalia Sobieszek

Działanie, planowanie, doświadczenie, otwartość na potrzeby ucznia. Tak pracuje pani Natalia. Wszystko po to, by wielowymiarowo rozwijać naszych podopiecznych, tylko w H2H