NASZA KADRA JEST WYJĄTKOWA

Ogromnym atutem prywatnej szkoły podstawowej i liceum Human to Human jest to, że zebraliśmy do zespołu bardzo doświadczonych Specjalistów ze swoich dziedzin: 

Pani Dyrektor, która prowadziła w swojej karierze już kilka szkół i ma wielkie doświadczenie w edukacji w kraju i za granicą

Pani Doktor nauk ścisłych, która uczy po polsku i angielsku przedmiotów ścisłych

Native Speakerzy i Angliści, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym nauczaniu.

Metodyk ds języków obcych czuwa nad jakością zajęć językowych oraz realizacją założeń dwujęzyczności

Specjaliści Pasjonaci, nauczyciele mianowani i dyplomowani, nauczający swoich przedmiotów z zaangażowaniem i oddaniem

Pani Lekarz medycyny jest u nas stale, dzieci ją kochają, a ona dla każdego ma wielkie serce

Pani Psycholog z doskonałym podejściem do dzieci, rozumiejąca i wspierająca

Pani Mediator i Facylitator kręgów naprawczych oraz prowadząca warsztaty rozwojowe dla dzieci i rodziców jak również warsztaty z komunikacji NVC dla nauczycieli, rodziców i dzieci

Tutorzy wspierający dzieci w klasach 4-8 oraz w liceum pomagający dzieciom planować swoją edukacyjną ścieżkę rozwoju

PROWADZĄCE SZKOŁĘ

Jolanta Krawczyk-Borkowska

DYREKTOR SZKOŁY H2H

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY

MATEMATYKA, FIZYKA

dr Anna Bigos

V-ce DYREKTOR SZKOŁY H2H

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY

BIOLOGIA, CHEMIA, PRZYRODA, SCIENCE

NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE

Anna Raczyńska

TRENERKA ROZWOJU OSOBISTEGO,

MEDIATORKA NVC

Renata Berryman

JĘZYK ANGIELSKI, METODYK

Vanessa De Wig

NATIVE SPEAKER

ANGIELSKI

Olga Surus

HISZPAŃSKI, FRANCUSKI, ANGIELSKI

Emilia Kaźmierczak

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

WYCHOWAWCA KLASY 2

Anna Malicka

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

WYCHOWAWCA KLASY 3

Iwona Lenik

PLASTYKA, TECHNIKA

Marta Fall-Jabłońska

LOGOPEDA

Małgorzata Ignatowicz

SKRZYPACZKA I PIANISTKA

MUZYKA I ORKIESTRA 

Artur Grabski

HISTORIA, WOS

Natalia Sobieszek

GEOGRAFIA

Elżbieta Lohrfink

JĘZYK POLSKI


Małgorzata Flakowicz-Ito

LEKARZ PEDIATRA 

Jakub Brodowski

JUDO ALPHA

Maciej Lewicki

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Joanna Niemczak

PSYCHOLOG

Agnieszka Jankiewicz

JĘZYK ANGIELSKI

Dorota Kuriata

MATEMATYKA,  INFORMATYKA

Jolanta Krawczyk Borkowska

DYREKTOR

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY H2H

DWUJĘZYCZNE NAUCZANIE MATEMATYKI I FIZYKI

Nauczyciel, tutor, trener. Wszystko z pasji i miłości do rozwoju i edukacji. W swoim życiu zawodowym miałam możliwość wielu doświadczeń – tych z zakresu metodyki nauczania, projektów edukacyjnych, wykorzystania technologii w nauczaniu, współtworzenia programów nauczania, programów tutoringu, prowadzenia szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów, współpracy z instytutami  naukowymi oraz pełnienia funkcji dyrektora. Wszystkie ona ubogacając były kolejnym wyzwaniem i drogą prowadzącą do zdefiniowania edukacji. Człowiek jest wielowymiarowy, dlatego też należy zadbać o każdą jego cząstkę, już od początku. Edukacja oparta na relacji, wzajemnym zaufaniu, samodzielności i odpowiedzialności jest efektywna, rozwija pasje, prowadzi do sukcesów. Aby to osiągnąć należy stworzyć zespół ludzi odpowiedzialnych, dla których edukacja jest pasją, a młody człowiek podmiotem. Taka jest szkoła Human to Human.

dr Anna Bigos

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SZKOŁY H2H

DWUJĘZYCZNE NAUCZANIE BIOLOGIA, CHEMIA, PRZYRODA

Nauczyciel, tutor, naukowiec. Każda sytuacja jest okazją do nauki. Ciekawość pobudzona raz, zawsze prosi o jej zaspokojenie. Będąc przez wiele lat nauczycielem nauk przyrodniczych rozbudzam w uczniach ciekawość, stwarzam im sytuacje, które wymagają poszukiwań, stawiania hipotez i ich sprawdzania. Ten proces wymaga samodzielności i odpowiedzialności za swoje działania, decyzje, wtedy jest skuteczny i przynosi korzyści. Wszystko w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie. Człowiek jest wielowymiarowy, dlatego w dbałości o jego dobrostan emocjonalny, psychiczny możemy prowokować go do przemyśleń, do odkryć naukowych, rozpalać pasje. Tak się dzieje w szkole Human to Human.

Anna Raczyńska

Trenerka rozwoju osobistego, mediatorka w komunikacji opartej na potrzebach, pracuje z grupami, parami i indywidualnie. Realizowała duże międzynarodowe projekty Saatchi&Saatchi, Citybank, The Royal Bank of Scotland. Pracowała w Polsce i za granicą, ukończyła studia w Maastricht, a międzynarodową maturę zdawała w Stanach Zjednoczonych. Mama trójki chłopców, uwielbia pracę z dziećmi i z rodzicami. Całym sercem zaangażowana w projekt budowania szkoły Human to Human – chce wpierać mamy w ich najważniejszej na świecie roli wychowywania dzieci i wspierać wyjątkowych nauczycieli, którzy są oddani swojej pasji uczenia. Głęboko wierzy w to, że każdy ma swoją misję na ziemi, a jej misją jest budowa szkoły, w której każdy jest traktowany z szacunkiem, ma stworzoną bezpieczną przestrzeń do wspaniałego rozwoju i jest prawdziwie akceptowany za to kim jest, bo dzieci nie stają się kimś w przyszłości, one już są pełnowartościowymi ludźmi!

Renata Berryman

Zamiłowanie do języka, kultury, literatury to tylko niektóre z elementów, które w swojej pracy wykorzystuje na co dzień. Od lat szkoli kadrę anglistów, dzieląc się swoim doświadczeniem, pomysłami. Przed uczniami otwiera świat języka, kultury, tradycji. Profesjonalistka, która motywując dzieci i młodzież wprowadza ich w najwyższe kanony języka, zdobywają szczyty, tak jest w Human to Human

Vanessa De Wig

Native Speaker, wieloletni nauczyciel języka angielskiego. W swoim portfolio ma szeroki zakres działalności, warsztaty interdyscyplinarne, zajęcia w zakresie sztuki, autor książek dla dzieci. Te umiejętności wykorzystuje skutecznie prowadząc zajęcia dla osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży, dorosłych. Ucząc języka ma doświadczenie w pracy stacjonarnej i na odległość, prowadzi szkolenia dla nauczycieli języków obcych. Język jest skutecznie nauczany gdy jest prowadzony wielowymiarowo w szkole Human to Human.

Olga Surus

Nauczyciel języków romańskich, pełna pasji i entuzjazmu, stanowcza i wymagająca. Nauczyciel, dla którego rozwój ucznia jest ważny, który wyposaża Go w narzędzia komunikacyjne. Nauka języka to zanurzenie się również w kulturze tego języka – tak jest na zajęciach u pani Olgi – wielowymiarowo, Human to Human.

Emilia Kaźmierczaka

Wieloletni nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Z pasją i doświadczeniem, otwartością umysłu i empatią pracujący z każdym dzieckiem. Praca z uczniem we wszystkich aspektach wielowymiarowości Jego potrzeb, zgodnie z założeniami szkoły Human to Human.

Anna Malicka

Nauczyciel, terapeuta, osoba o wielu talentach. Empatia, która jej towarzyszy w pracy z dziećmi pozwala na ich wielowymiarowy rozwoj. Doświadczenie terapeutyczne w zakresie SI powoduje, iż dzieci harmonijnie wzrastają. Bo ważny jest człowiek. Human to Human

Iwona Lenik

Artystka interdyscyplinarna, nauczyciel, pedagog twórczości, dla której praca z uczniami jest ogromną pasją. Sztuka jest nieodzownym elementem naszego życia, a rozbudzanie twórczej postawy młodego człowieka jest jednym z największych priorytetów w edukacji artystycznej. Osoba wielowymiarowa i tak też pracuje z dziećmi i młodzieżą. Rozwój artystyczno-kulturalny młodego człowieka pozwala na szerokie spojrzenie na świat i zrozumienie go. Human i Human 

Marta Fall-Jabłońska

Logopeda, menedżer kultury, terapeuta ręki. Swój nadmiar energii pożytkuje systematycznie podnosząc kwalifikacje.
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki.
Niezwykle komunikatywna, empatyczna i zaangażowana. Pracuje wielowymiarowo, dbając zarówno o sferę edukacyjną swoich podopiecznych, jak i emocjonalną. Jako nauczyciel cechuje się dużą cierpliwością i konsekwencją w dążeniu do założonego celu.

Małgorzata Ignatowicz

Uczy śpiewu, gry na fortepianie, flecie i altówce, ale jej ulubionym instrumentem są skrzypce. Mgr sztuki, pedagog z 20-letnim doświadczeniem w kreatywnym uczeniu dzieci. Już od czasów studenckich pracowała w teatrach, ilustrując muzycznie spektakle dla dzieci i dorosłych. Lubi grać klasycznie i jazzowo. Jest orędowniczką wspólnego muzykowania, rozwoju dziecięcych umysłów poprzez grę na instrumentach i współpracę w grupie. Dzieci uwielbiają zajęcia z panią Małgosią, a ona z nimi! Wspólnie planują orkiestrę szkolną i koncert dla rodziców!

Artur Grabski

Nauczyciel historii, przewodnik turystyczny, pisarz, aktor. Wielowymiarowość w każdym zakresie. Pasjonat, zaraża uczniów swoim optymizmem, wiedzą i kompetencjami.

Human to Human

Elżbieta Lohrfink

nauczyciel, wychowawca. Edukator sięgający po wiele narzędzi, które pozwalają na nauczanie wielowymiarowe. Teatr, kaligrafia, myślografia, wiele kompetencji i umiejętności, które służą rozwojowi ucznia. Human to Human.

Doktor Małgorzata Flakowicz-Ito

Lekarz ciała i ducha. Pediatra, wieloletni pracownik Centrum Zdrowia Dziecka, osoba, której uważności nie umknie najmniejszy drobiazg.

Aby dziecko mogło prawidłowo się rozwijać, każdego dnia odkrywać nowe horyzonty, musi być w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Pani doktor dba o każdego ucznia, pochyla się nad nim, wspiera, doradza, zaleca, obejmuje opieką każdy wymiar potrzeb – bo człowiek jest wielowymiarowy, Human to Human.

Maciej Lewicki

Karateka, sportowiec, zaraża pasją do karate kyokushin od wielu lat. Dba o wyrobienie nawyku aktywności fizycznej, sumienności i wytrwałości w pokonywaniu swoich słabości. 
Patrząc na dzieci i młodzież wielowymiarowo dąży do ich rozwoju w Human to Human

Joanna Niemczak

 Osoba dbająca o drugiego człowieka. Poprzez rozmowę, obserwację, prowadzenie warsztatów, towarzyszenie uczniowi dba o Jego harmonijny rozwój, wspiera i inspiruje. Jest współtwórcą programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, pracuje wielowymiarowo z uczniem, nauczycielami, rodzicami, Human to Human.

Agnieszka Jankiewicz

Miss Aga, językowiec, myślący wielowymiarowo, w wielu językach i kulturach, otwiera świat przed dziećmi i młodzieżą wyposażając ich w narzędzia do komunikacji. Dzieli się swoją pasją, uczy dbałości o język i zaraża swoją radością. W Human to Human.

Dorota Kuriata

Osoba o wielu pasjach i zainteresowaniach, wspierająca, otwarta, troszcząca się o jakość, relację. Odpowiedzialność za działanie, myślenie holistyczne i profesjonalizm, to wszystko w Human to Human