Dwujęzyczne Liceum Human to Human

W H2H UCZEŃ TWORZY SWÓJ PROFIL

Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące to czteroletnie liceum, w którym uczeń rozwija się, poznając siebie, swoje kompetencje, mocne strony i obszary do pracy. To miejsce, w którym uczeń przygotowuje się do świadomych wyborów, aby kształtować swoją przyszłość. Jest to miejsce, które wyposaża ucznia w kompetencje przyszłości: umiejętność pracy w zespole, kreatywność, umiejętność przetwarzania i interpretacji złożonych informacji, przedsiębiorczość, przywództwo, zarządzanie, umiejętności cyfrowe. 

Wybór rozszerzeń w LO H2H

Każdy uczeń sam tworzy sobie profil wybierając 2 rozszerzenia, które realizuje w cyklu czteroletnim, nie proponujemy profili klas, tylko zachęcamy do indywidualnych wyborów.

Tutoring w LO H2H

Uczniowie po pierwszym semestrze wybierają tutora, który pracując z uczniem indywidualnie w czasie regularnych spotkań wspiera go w wyborach, pomaga przezwyciężyć trudności, pracuje coachingowo, aby wyznaczać sobie cele i konsekwetnie do nich dążyć.

Opieka psychologa i lekarza w H2H

Dobrostan emocjonalny, psychiczny i fizyczny ucznia to fundament do budowania ścieżki rozwoju. Aby osiągać sukcesy trzeba być w dobrej formie. A to dbają psycholog i lekarz pediatra każdego dnia.

Projekty, wyjazdy

Uczniowie uczestniczą w projektach międzynarodowych w ramach Erasmus plus, e-Twining oraz innych, aby doświadczać swoich umiejętności, aby rozwijać się językowo, naukowo i społecznie. Aby świat stał dla nich otworem.

Podążanie za osiągnięciami nauki w H2H

Bacznie śledzimy wyniki badań międzynarodowych dotyczących pracy mózgu, metod nauczania. Dlatego też uczniowie zaczynają zajęcia o godzinie 9.30 zgodnie ze swoim chronotypem, aby skutecznie się uczyć.

Jak wygląda dzień?

8:30-9:30 WARM UP to czas na rozpoczęcie dnia, witamy się, czytamy, przygotowujemy naszą przestrzeń, rozmawiamy

8:30-9:30 – konsultacje przedmiotowe – dodatkowe dla chętnych

9:30 – rozpoczęcie zajęć obowiązkowych, zgodnie z CHRONOTYPEM młodzieży. Rozpoczęcie zajęć o tej porze zwiększa efektywność pracy mózgu młodego człowieka

9:30- 16:30/17:30 – lekcje – w  tym czasie prowadzone są zajęcia edukacyjne – realizacja podstawy programowej  oraz treści wykraczające poza nią, zajęcia z języka angielskiego, drugiego języka. 

12:05-12:50 – tutaj mamy czas na wspólny obiad, odpoczynek i relaks, w pierwszej kolejności na świeżym powietrzu, w ogrodzie.

16:30 – 17:30 – blok zajęć popołudniowych (zajęcia sportowe, językowe, artystyczne, kółka przedmiotowe)

POBIERZ STATUT LICEUM H2H

Statut LO wchodzi w życie z dniem 1.09.2020