W SZKOLE H2H NASZ UCZEŃ:

Z CHĘCIĄ PRZYCHODZI DO SZKOŁY

Dajemy naszym uczniom poczucie, że szkoła to miejsce, gdzie mogą poznawać, dowiadywać się, odczuwać radość z sukcesów, odkrywają swój potencjał i możliwości. Kompetentna i doświadczona kadra nauczycieli, to profesjonaliści, którzy wiedzą jak prowadzić ucznia, by ten w pełni rozwijał swój potencjał i talent. Pracujemy na mocnych stronach ucznia, pokazujemy obszary do pracy. Szkoła to miejsce do poszukiwania rozwiązań, do badania, do popełniania błędów i wyciągania wniosków, do stawiania hipotez i ich sprawdzania.

CZUJE SIĘ WARTOŚCIOWY

Traktujemy uczniów podmiotowo. Konsultujemy ważne decyzje ze społecznością uczniowską. Każdy ma prawo do błędu, wypowiedzi, wyrażania siebie. Uczymy asertywnej komunikacji, konstruktywnych wypowiedzi. Każdy uczeń jest otoczony opieką tutora, który we współpracy z rodzicami otacza go opieką i motywuje do rozwoju. 

JEST SAMODZIELNY, ODPOWIEDZIALNY, ZMOTYWOWANY, NIEZALEŻNY

Proces kształcenia przebiega sprawnie dzięki wprowadzenia opisu kompetencji i umiejętności, które uczeń w czasie danego działu poznaje. Po wprowadzeniu w tematykę każdy uczeń w swoim czasie poznaje i sprawdza nowe treści. To przenosi odpowiedzialność za uczenie się na ucznia i zwiększa Jego motywację wewnętrzną. Podstawa programowa jest bazą, na której kształtujemy i rozwijamy umiejętność samozarządzania procesem nauki, odpowiedzialności, systematyczności. Uczniowie otrzymują mapę kompetencji z podstawy programowej, oni sami decydują co chcą w danym tygodniu poznawać i rozwijać. Wyznaczone ramy czasowe pomagają w organizacji, nauczyciel czuwa nad procesem. System oceniania oparty jest na informacji zwrotnej, która pokazuje, co uczeń już umie, pomaga w poznaniu tego, co wymaga jeszcze pracy. Narzędziem w systemie oceniania jest system punktowy, uczeń w każdym obszarze zdobywa punkty za swoje działania.

CZUJE SIĘ SWOBODNIE JĘZYKOWO

Już w zerówce uczniowie rozwijają się językowo – narzędziowo oraz w czasie zajęć CLIL (science, art, technology…). Język jest narzędziem komunikacji, aby był kompletny, ważne jest zanurzenie się w nim, dlatego w ramach zajęć języka angielskiego prowadzone są zajęcia w formule CLIL (Content Language Integrated Learning). Projekty międzynarodowe, które realizujemy pozwalają na uczenie się wspólnie z uczniami innych krajów. Nasz uczeń jest otwarty i tolerancyjny.

JEST ZDROWY

Aby uczeń osiągał sukcesy, był gotowy na wyzwania edukacyjne musi być w dobrej formie emocjonalnej. Dlatego każdy uczeń objęty jest opieką psychologa i lekarza pediatry.

UMIE WSPÓŁPRACOWAĆ

Badania i prognozy pokazują, że jest to jedna z podstawowych umiejętności jaką będą musieli wykazać się w przyszłych zawodach młodzi ludzie. Dlatego stosujemy metody badawcze, projektu, uczymy odpowiedzialności za zadania, współpracy, podziału obowiązków.

POTRAFI SIĘ UCZYĆ

Wiedza jest wszędzie. Uczeń musi nauczyć się dochodzenia do źródeł, krytycznego myślenia, odróżniania fake news od faktów, selekcji spośród natłoku informacyjnego. Nasz uczeń wie, że nauka jest przyjemnym doświadczeniem, które nie kończy się w szkole. Jest stanem umysłu, chłonnym do poznania, pozostającym elastycznym i gotowym do wyzwań jakie stawia i będzie stawiać świat.

ROZWIJA UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE

Dlatego pracujemy w oparciu o najnowsze metody z wykorzystaniem narzędzi Microsoft. Nasza szkoła jest zarówno w systemie stacjonarnym jak i zdalnym kompletna i integralna. Uczniowie zamiast ciężkich plecaków mają własne tablety. Nie pracujemy na podręcznikach. Uczymy gdzie szukać wiedzy. Tworzymy własne zbiory wiadomości. Uczeń w czasie nieobecności ma zawsze wgląd w to, co dzieje się w szkole. Umiejętności cyfrowe to także bezpieczeństwo w sieci. Przygotowujemy uczniów do mądrego i świadomego korzystania z narzędzi IT. Pokazujemy im, że warto z nich korzystać i rozwijać swoje umiejętności w zakresie technologii aby się uczyć.

JEST ŚWIADOMY I ODPOWIEDZIALNY ZA ŚWIAT

Poprzez wspólne działania od segregacji śmieci po prowadzenie badań pragniemy uczniowi uzmysłowić, iż ma wpływ na to, co w świecie się dzieje. Pokazać mu globalne wyzwania, te ekologiczne, klimatyczne, gospodarcze.

Czym jest dwujęzyczność w Szkole H2H?

Dwujęzyczność oznacza obok licznych zajęć z języka angielskiego narzędziowego, także zajęcia przedmiotowe takie jak matematyka, biologia, fizyka, chemia prowadzone dwujęzycznie. Dodatkowo nasi uczniowie uczestniczą w projektach międzynarodowych takich jak projekt Space Camp, Erazmus+ oraz  eTwinning.

Poprzedni
Następny

Wyjątkowa Szkoła H2H

Dwujęzyczna Szkoła H2H to miejsce, w której uczeń rozwija się wielowymiarowo. Tu widzimy wszechstronne potrzeby młodego człowieka, wychodząc im na przeciw. Budujemy atmosferę zaufania, szacunku i bezpieczeństwa. 

Współpraca z zagranicznymi szkołami partnerskimi i wyjazdy międzynarodowe. 

Projekty Międzynarodowe realizowane ze szkołami partnerskimi. Podczas wideokonferencji prezentujemy nasze pomysły. 

News? Always bad? Well, in the case of two teenagers from Verona, definitely yes! When it comes to our students’ work, the news is they did a fabulous job! Humanities at Human to Human. 

Uroczystość pasowania na Ucznia Szkoły H2H

News? Always bad? Well, in the case of two teenagers from Verona, definitely yes! When it comes to our students’ work, the news is they did a fabulous job! Humanities at Human to Human. 

Lekarz Pediatra Małgorzata Flakowicz Ito

Małgorzata Flakowicz Ito opowiada, w jaki sposób leczyć wielowymiarowo, nie tylko ciała.