W SZKOLE H2H NASZ UCZEŃ:

Z CHĘCIĄ PRZYCHODZI DO SZKOŁY

Dajemy naszym uczniom poczucie, że szkoła to miejsce, gdzie mogą poznawać, dowiadywać się, odczuwać radość z sukcesów, odkrywają swój potencjał i możliwości. Kompetentna i doświadczona kadra nauczycieli, to profesjonaliści, którzy wiedzą jak prowadzić ucznia, by ten w pełni rozwijał swój potencjał i talent. Pracujemy na mocnych stronach ucznia, pokazujemy obszary do pracy. Szkoła to miejsce do poszukiwania rozwiązań, do badania, do popełniania błędów i wyciągania wniosków, do stawiania hipotez i ich sprawdzania.

CZUJE SIĘ WARTOŚCIOWY

Traktujemy uczniów podmiotowo. Konsultujemy ważne decyzje ze społecznością uczniowską. Każdy ma prawo do błędu, wypowiedzi, wyrażania siebie. Uczymy asertywnej komunikacji, konstruktywnych wypowiedzi. Każdy uczeń jest otoczony opieką tutora, który we współpracy z rodzicami otacza go opieką i motywuje do rozwoju. 

JEST SAMODZIELNY, ODPOWIEDZIALNY, ZMOTYWOWANY, NIEZALEŻNY

Proces kształcenia przebiega sprawnie dzięki wprowadzenia opisu kompetencji i umiejętności, które uczeń w czasie danego działu poznaje. Po wprowadzeniu w tematykę każdy uczeń w swoim czasie poznaje i sprawdza nowe treści. To przenosi odpowiedzialność za uczenie się na ucznia i zwiększa Jego motywację wewnętrzną. Podstawa programowa jest bazą, na której kształtujemy i rozwijamy umiejętność samozarządzania procesem nauki, odpowiedzialności, systematyczności. Uczniowie otrzymują mapę kompetencji z podstawy programowej, oni sami decydują co chcą w danym tygodniu poznawać i rozwijać. Wyznaczone ramy czasowe pomagają w organizacji, nauczyciel czuwa nad procesem. System oceniania oparty jest na informacji zwrotnej, która pokazuje, co uczeń już umie, pomaga w poznaniu tego, co wymaga jeszcze pracy. Narzędziem w systemie oceniania jest system punktowy, uczeń w każdym obszarze zdobywa punkty za swoje działania.

CZUJE SIĘ SWOBODNIE JĘZYKOWO

Już w zerówce uczniowie rozwijają się językowo – narzędziowo oraz w czasie zajęć CLIL (science, art, technology…). Język jest narzędziem komunikacji, aby był kompletny, ważne jest zanurzenie się w nim, dlatego w ramach zajęć języka angielskiego prowadzone są zajęcia w formule CLIL (Content Language Integrated Learning). Projekty międzynarodowe, które realizujemy pozwalają na uczenie się wspólnie z uczniami innych krajów. Nasz uczeń jest otwarty i tolerancyjny.

JEST ZDROWY

Aby uczeń osiągał sukcesy, był gotowy na wyzwania edukacyjne musi być w dobrej formie emocjonalnej. Dlatego każdy uczeń objęty jest opieką psychologa i lekarza pediatry.

UMIE WSPÓŁPRACOWAĆ

Badania i prognozy pokazują, że jest to jedna z podstawowych umiejętności jaką będą musieli wykazać się w przyszłych zawodach młodzi ludzie. Dlatego stosujemy metody badawcze, projektu, uczymy odpowiedzialności za zadania, współpracy, podziału obowiązków.

POTRAFI SIĘ UCZYĆ

Wiedza jest wszędzie. Uczeń musi nauczyć się dochodzenia do źródeł, krytycznego myślenia, odróżniania fake news od faktów, selekcji spośród natłoku informacyjnego. Nasz uczeń wie, że nauka jest przyjemnym doświadczeniem, które nie kończy się w szkole. Jest stanem umysłu, chłonnym do poznania, pozostającym elastycznym i gotowym do wyzwań jakie stawia i będzie stawiać świat.

ROZWIJA UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE

Dlatego pracujemy w oparciu o najnowsze metody z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Nasza szkoła jest zarówno w systemie stacjonarnym, jak i zdalnym, kompletna i integralna. Uczniowie zamiast ciężkich plecaków mają własne tablety. Tworzymy własne zbiory wiadomości ucząc, gdzie szukać wiedzy i jak korzystać z wiarygodnych źródeł.
Dbamy o bezpieczeństwo w sieci oraz mądre korzystanie z internetu. Przygotowujemy uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z narzędzi IT. Podręcznik jest tylko jednym z wielu narzędzi pracy, które stosujemy. W edukacji wczesnoszkolnej ważne jest, aby uczniowie pracowali na podręcznikach w wersji papierowej, ponieważ rozwija to ich motorykę ręki.
Podczas przerw uczniowie nie korzystają z tabletów ani telefonów. W tym czasie integrują się między sobą, a telefony są zdeponowane w sekretariacie, skąd odbierają je tuż przed wyjściem ze szkoły. Dzięki takiemu podejściu tworzymy środowisko, które sprzyja wszechstronnemu rozwojowi naszych uczniów.

JEST ŚWIADOMY I ODPOWIEDZIALNY ZA ŚWIAT

Poprzez wspólne działania od segregacji śmieci po prowadzenie badań pragniemy uczniowi uzmysłowić, iż ma wpływ na to, co w świecie się dzieje. Pokazać mu globalne wyzwania, te ekologiczne, klimatyczne, gospodarcze.

Czym jest dwujęzyczność w Szkole H2H?

Dwujęzyczność oznacza obok licznych zajęć z języka angielskiego narzędziowego, także zajęcia przedmiotowe takie jak matematyka, biologia, fizyka, chemia prowadzone dwujęzycznie. Dodatkowo nasi uczniowie uczestniczą w projektach międzynarodowych takich jak projekt Space Camp, Erazmus+ oraz  eTwinning.

Poprzedni
Następny

Wyjątkowa Szkoła H2H

Nasi uczniowie klasy trzeciej odpowiadają na pytania kolegów ze szkoły partnerskiej w Grecji, w ramach projektu międzynarodowego 
Zapraszamy do obejrzenia fragmentów wideorelacji 
———————————
Our third-grade students are answering questions from their peers at our partner school in Greece as part of an international project
We invite you to watch the video highlights
Wykorzystanie ozobotów podczas zajęć wprowadza więcej ekscytacji i kreatywności, łącząc zabawę z nauką STEM. Uczniowie eksperymentują z kodowaniem kolorowym i blokowym, rozwijając logiczne myślenie i umiejętności programowania, co przybliża ich do rozumienia nauki, technologii, inżynierii i matematyki na praktycznym poziomie.

W naszej szkole funkcjonują mediacje rówieśnicze, ponieważ wierzymy, że efektywna komunikacja, empatia i umiejętność rozwiązywania konfliktów to klucz do budowania silnych, zdrowych relacji i pozytywnej atmosfery. 

Dzięki mediacjom, nasza szkoła staje się miejscem, gdzie każdy czuje się wysłuchany i szanowany, co tworzy bezpieczne i wspierające środowisko dla wszystkich.

Współpraca i realizacja projektów międzynarodowych są cennym doświadczeniem, które przynosi uczniom wiele korzyści edukacyjnych i osobistych, a także przyczynia się do ich wszechstronnego rozwoju. 

Poprzez takie inisjatywy uczniowie mają możliwość rozwijania kompetencji językowych, budowania otwartość i zrozumienia między ludźmi z różnych części świata. 

Współpraca z szkołami partnerskimi za pośrednictwem wideokonferencji jest ważnym elementem edukacji w naszej szkole. Daje uczniom możliwość praktycznego wykorzystania języka obcego w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, co zwiększa ich umiejętności językowe i pewność siebie. 

Wspólne projekty z uczniami z innych krajów poszerzają horyzonty myślowe, pomagając zrozumieć różnorodność kulturową i budować tolerancję. Udział w międzynarodowych projektach rozwija również umiejętności współpracy i pracy zespołowej, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym globalnym świecie.

News? Always bad? Well, in the case of two teenagers from Verona, definitely yes! When it comes to our students’ work, the news is they did a fabulous job! Humanities at Human to Human.