Nauczanie Zdalne

Jeżeli chcesz wesprzeć swoje dziecko w edukacji domowej, oferujemy również lekcje on line w wielu pakietach, które dostosowujemy do Twoich potrzeb.
 

Zdalna edukacja to lekcje on line, konsultacje, ale również budowanie odpowiedzialności uczniów za własny proces uczenia się – samodzielność w dochodzeniu do rozwiązania, wybór, refleksja uczniowska i współpraca z nauczycielem, a przede wszystkim relacja, o którą dbamy dzięki opiece tutorskiej. Kadra Human to Human jest w pełni przygotowana do prowadzenia zajęć on line oraz do dbania o relację między uczniem i nauczycielem. Szkoła jest gotowa prowadzić zajęcia online w MS Teams, gwarantując bezpośredni kontakt z uczniami, indywidualne podejście, konsultacje i stałe wsparcie dla uczniów. Dzięki temu uczniowie mają plan zajęć na każdy dzień, uczestniczą w lekcjach online w pełni zaangażowani, są zaopiekowani i mają bardzo jasne zadania, które są w stanie przeprowadzić sami, bez dodatkowego angażowania rodziców. Szkoła jest gotowa na sytuację zdalnego nauczania wymuszoną przez COVID od 1 września jeśli zaistnieje taka potrzeba.