REKRUTACJA DO SZKOŁY H2H W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Drodzy Rodzice,
 
niezmiernie miło jest nam Państwa poinformować, iż od września 2024 r. zostanie uruchomiona druga placówka Human to Human, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi H2H, tym razem w Ożarowie Mazowieckim.
 
Niezmiernie cieszymy się, że możemy poszerzać nasze działania edukacyjne i wychowawcze. Kolejni uczniowie będą mieli możliwość dorastać, rozwijać się społecznie, edukacyjnie pod okiem wykwalifikowanej kadry, w oparciu o swoje mocne strony. 
Ogromną satysfakcję sprawia towarzyszenie młodemu człowiekowi w odkrywaniu siebie, mierzeniu się z wyzwaniami, osiąganiu sukcesów, dlatego rozwijamy nasze działania, otwierając kolejną placówkę.
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Rekrutacja do klas 0-6 trwa.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji w roku szkolnym 2024/25?

Proces rekrutacyjny krok po kroku: 

  • Należy przesłać na adres mailowy sekretariatH2H@h2h.edu.pl wiadomość o chęci wzięcia udziału w rekrutacji. W treści maila należy podać imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia dziecka, klasę do której dziecko rekrutuje, dane kontaktowe. Do maila należy dołączyć opinię o dziecku bądź świadectwo otrzymane z dotychczasowej placówki.
  • W odpowiedzi zwrotnej szkoła przesyła maila potwierdzającego otrzymanie zgłoszenia i kolejnym kroku rekrutacyjnym. 
  • Kolejnym krokiem rekrutacyjnym jest spotkanie rekrutacyjne. W spotkaniu bierze udział oboje Rodziców wraz z Dzieckiem oraz Założycielem Szkoły. Spotkanie jest okazją, aby wzajemnie się poznać i porozmawiać.
  • Uczniowei rekrutujący do klas starszych proszeni są o napisanie testów z języka polskiego, angielskiego. 
  • W kolejnym kroku Rodzice/Opiekunowie otrzymują informację mailową o decyzji dotyczącej przyjęcia Ucznia do szkoły H2H.
  • W przypadku pozytywnej decyzji o przyjęciu Ucznia, na maila Rodziców/Opiekunów zostaje dołączona umowa o kształcenie z prośbą o dokładne zapoznanie się z jej treścią. W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu. Czas na dostarczenie do szkoły podpisanego przez obydwoje Rodziców/Opiekunów umowy wynosi 7 dni od jej przesłania. Niedoręczenie umowy we wskazanym terminie skutkuje uwolnieniem miejsca do procesu rekrutacyjnego.  

Q&A

Jaka jest wysokość czesnego?

Wysokość opłaty z tytułu umowy o kształcenie wynosi 2350 zł (1/12 raty). Opłata pokrywa opiekę w godzinach 7.30-18.00, zajęcia obowiązkowe oraz dodatkowe każdego dnia.

Czy w szkole będą klasy 7 i 8 ?

Tak, jesteśmy szkołą podstawową, w której docelowo będą funkcjonować klasy od 0 do 8. Chcielibyśmy jednak poinformować, że rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 jest prowadzona jedynie dla oddziałów od 0 do 6. Nie prowadzimy rekrutacji do klas 7 i 8 na przyszły rok szkolny, ponieważ pragniemy pracować z naszymi uczniami przez dłuższy okres, zanim przejdą oni do starszych klas i opuszczą naszą szkołę. Dłuższy czas pozwala nam na skuteczne wdrożenie uczniów do naszego systemu, daje szansę na pełne poznanie naszych uczniów, skuteczne ich prowadzenie i odbiór naszej  wielowymiarowej edukacji.

Jak wygląda dwujęzyczność w szkole? 

W każdej klasie od zerówki do klasy ósmej uczniowie mają 9 godzin języka angielskiego tygodniowo, w tym 5 godzin języka angielskiego narzędziowego oraz cztery przedmioty prowadzone są dwujęzycznie. Nauczyciele języka angielskiego komunikują się z uczniami wyłącznie w języku angielskim, również podczas przerw i wycieczek. Nad jakością nauczania czuwa metodyk języków obcych. Nauczyciele mają cotygodniowe spotkania zespołu z metodykiem, na których planują działania, szkolą się i omawiają realizację założeń. Uczniowie biorą udział w projektach międzynarodowych, współpracując z rówieśnikami z różnych krajów. Od klasy pierwszej wprowadzona jest także nauka drugiego języka obcego tj. język hiszpański bądź francuski. 

Czy szkoła posiada salę gimnastyczną? 
 
Na terenie szkoły znajduje się sala do zajęć gimnastyczno-ruchowych, w której będą realizowane zajęcia ruchowe i gimnastyczne. Początkowo planowaliśmy postawienie modułowej sali gimnastycznej obok budynku szkoły. Jednakże pragniemy poinformować, że w najbliższym sąsiedztwie szkoły, za supermarketem Aldi, od października zostaną uruchomione korty tenisowe. Planujemy współpracę z tym obiektem, który w pełni zaspokoi nasze potrzeby w zakresie realizacji wychowania fizycznego. W związku z tym, na ten moment wstrzymujemy się ze stawianiem hali sportowej.

Czy w szkole obowiązują mundurki?

Uczniowie szkoły H2H w dniach poniedziałek – piątek noszą mundurek szkolny stanowiący koszulkę bądź bluzę z widocznym logiem naszej szkoły. Budujemy w ten sposób poczucie przynależności i tożsamości ze szkołą. W piątki mamy tzw. Casual Friday i uczniowie przychodzą do szkoły w dowolnym ubraniu zgodnym z założeniami statutu.