REKRUTACJA DO SZKOŁY W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Drodzy Rodzice,
 
niezmiernie miło jest nam Państwa poinformować, iż od września 2024 r. zostanie uruchomiona druga placówka Human to Human, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi H2H, tym razem w Ożarowie Mazowieckim.
 
Niezmiernie cieszymy się, że możemy poszerzać nasze działania edukacyjne i wychowawcze. Kolejni uczniowie będą mieli możliwość dorastać, rozwijać się społecznie, edukacyjnie pod okiem wykwalifikowanej kadry, w oparciu o swoje mocne strony. 
Ogromną satysfakcję sprawia towarzyszenie młodemu człowiekowi w odkrywaniu siebie, mierzeniu się z wyzwaniami, osiąganiu sukcesów, dlatego rozwijamy nasze działania, otwierając kolejną placówkę.
 

Co należy zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji w roku szkolnym 2024/25?

Proces rekrutacyjny krok po kroku: 

  • Należy przesłać na adres mailowy sekretariatH2H@h2h.edu.pl wiadomość o chęci wzięcia udziału w rekrutacji. W treści maila należy podać imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia dziecka, klasę do której dziecko rekrutuje, dane kontaktowe. Do maila należy dołączyć opinię o dziecku bądź świadectwo otrzymane z dotychczasowej placówki.
  • W odpowiedzi zwrotnej szkoła przesyła maila potwierdzającego otrzymanie zgłoszenia i kolejnym kroku rekrutacyjnym. 
  • Kolejnym krokiem rekrutacyjnym jest spotkanie rekrutacyjne. W spotkaniu bierze udział oboje Rodziców wraz z Dzieckiem oraz Założycielem Szkoły. Spotkanie jest okazją, aby wzajemnie się poznać i porozmawiać.
  • Uczniowei rekrutujący do klas starszych proszeni są o napisanie testów z języka polskiego, angielskiego. 
  • W kolejnym kroku Rodzice/Opiekunowie otrzymują informację mailową o decyzji dotyczącej przyjęcia Ucznia do szkoły H2H.
  • W przypadku pozytywnej decyzji o przyjęciu Ucznia, na maila Rodziców/Opiekunów zostaje dołączona umowa o kształcenie z prośbą o dokładne zapoznanie się z jej treścią. W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu. Czas na dostarczenie do szkoły podpisanego przez obydwoje Rodziców/Opiekunów umowy wynosi 7 dni od jej przesłania. Niedoręczenie umowy we wskazanym terminie skutkuje uwolnieniem miejsca do procesu rekrutacyjnego.  

Q&A

Jakie klasy planujecie Państwo uruchomić od września 2024 roku? 

Od września 2024 roku planujemy uruchomić zerówkę oraz klasy 1-6. Nie zakładamy uruchamiania klas 7-8. Chcielibyśmy móc trochę dłużej popracować z naszymi uczniami, kształtując ich w duchu założeń szkoły Human to Human, zanim opuszczą szkołę. 

W jakich godzinach szkoła funkcjonuje? 

Szkoła jest czynna w godzinach 7.30-18.00. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.30 i kończą w przypadku zerówki o godzinie 14.30, a w klasach 1-6 o godzinie 15.20 każdego dnia. Po zajęciach obowiązkowych uruchamiamy zajęcia popołudniowe oraz świetlicowe. 

Jak wygląda dwujęzyczność w szkole? 

W każdej klasie uczniowie mają realizowane 5 godzin języka angielskiego narzędziowego oraz  cztery przedmioty prowadzone są dwujęzycznie. Nauczyciele języka angielskiego komunikują się z uczniami wyłącznie w języku angielskim także podczas przerw, wycieczek. Nad jakością nauczania czuwa metodyk języków obcych. Uczniowie realizują projekty międzynarodowe współpracując z uczniami różnych krajów. Od klasy pierwszej wprowadzona jest nauka także drugiego języka obcego. 

Czy w szkole obowiązują mundurki?

Uczniowie szkoły H2H w dniach poniedziałek – piątek noszą mundurek szkolny stanowiący koszulkę bądź bluzę z widocznym logiem naszej szkoły. Budujemy w ten sposób poczucie przynależności i tożsamości ze szkołą. W piątki mamy tzw. Casual Friday i uczniowie przychodzą do szkoły w dowolnym ubraniu zgodnym z założeniami statutu.