REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

 pragniemy podziękować Państwu za zaufanie jakim nas obdarzacie, wybierając H2H dla swojego dziecka. 

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że we wrześniu 2024 otwarta zostanie kolejna placówka H2H, tym razem w Ożarowie Mazowieckim. Jeśli ta lokalizacja szkoły jest dogodna dla Państwa rodziny, zachęcamy do skontaktowania się z sekretariatem pod adresem sekretariatH2H@h2h.edu.pl. 

Proces rekrutacyjny krok po kroku: 

  • Należy przesłać na adres mailowy sekretariat@h2h.edu.pl wiadomość o chęci wzięcia udziału w rekrutacji. W treści maila należy podać imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia dziecka, klasę do której dziecko rekrutuje, dane kontaktowe. Do maila należy dołączyć opinię o dziecku bądź świadectwo otrzymane z dotychczasowej placówki.
  • W odpowiedzi zwrotnej szkoła przesyła maila potwierdzającego otrzymanie zgłoszenia i kolejnym kroku rekrutacyjnym. 
  • Kolejnym krokiem rekrutacyjnym jest spotkanie rekrutacyjne. W spotkaniu bierze udział oboje Rodziców wraz z Dzieckiem oraz przedstawicielem Dyrekcji bądź Założycieli Szkoły. Spotkanie jest okazją, aby wzajemnie się poznać i porozmawiać.
  • W trosce o zachowanie dotychczasowego poziomu kształcenia w poszczególnych klasach, w przypadku rekrutacji uzupełniającej, Uczeń proszony jest o napisanie testu z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także rozmowę w języku angielskim z metodykiem języków obcych. W celu napisania testów, uczeń umawia się w dogodnych dla siebie i szkoły terminach.
  • W kolejnym kroku Rodzice/Opiekunowie otrzymują informację mailową o decyzji dotyczącej przyjęcia Ucznia do szkoły H2H.
  • W przypadku pozytywnej decyzji o przyjęciu Ucznia, na maila Rodziców/Opiekunów zostaje dołączona umowa o kształcenie z prośbą o dokładne zapoznanie się z jej treścią. W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu. Czas na dostarczenie do szkoły podpisanego przez obydwoje Rodziców/Opiekunów umowy wynosi 7 dni od jej przesłania. Niedoręczenie umowy we wskazanym terminie skutkuje uwolnieniem miejsca do procesu rekrutacyjnego.