Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa HUMAN to HUMAN

z dbałością o wielowymiarowy rozwój każdego ucznia

Szkoła Podstawowa H2H to miejsce, w którym uczeń czuje się bezpiecznie, będąc otoczony troską, życzliwością i wsparciem. To miejsce, w którym dziecko rozwija się emocjonalnie, fizycznie, edukacyjnie. Nabywa umiejętności i kształtuje kompetencje przyszłości: kreatywność, umiejętność współpracy, samodzielność, odpowiedzialność za zadania, krytyczne myślenie, otwartość i elastyczność w działaniu.

Dlaczego Szkoła Podstawowa H2H?

Dwujęzyczność w SP H2H

Każdy uczeń już od zerówki intensywnie uczy się języka angielskiego, nie tylko narzędziowego, ale również zgodnie z założeniami CLIL (Content and Language Integrated Learning) uczy się w języku angielskim science, art oraz poznaje kulturowo i literacko kraje anglojęzyczne. 

W klasach IV-VIII uczeń dodatkowo poznaje anglojęzyczne zwroty, nazewnictwo specjalistyczne w czasie zajęć z matematyki, biologii, chemii, fizyki. Dzięki temu ma otwarte drzwi do materiałów anglojęzycznych   z danych dziedzin.

Tutoring w SP H2H

W klasach IV-VIII uczniowie po pierwszym semestrze wybierają tutora, który pracując z uczniem indywidualnie w czasie regularnych spotkań wspiera go w wyborach, pomaga przezwyciężyć trudności, pracuje coachingowo, aby wyznaczać sobie cele i konsekwetnie do nich dążyć.

W klasach 0-III tutorem jest wychowawca, który jest najbliżej dziecka i z nim pracuje.

Opieka psychologa i lekarza w H2H

Dobrostan emocjonalny, psychiczny i fizyczny ucznia to fundament do budowania ścieżki rozwoju. Aby osiągać sukcesy trzeba być w dobrej formie. A oto dbają psycholog i lekarz pediatra każdego dnia.

Projekty i wyjazdy

W każdym roku uczniowie uczestniczą w tygodniowym wyjeździezielona szkoła, gdzie szybko przekonują się, że uczyć można się wszędzie i każde miejsce, wydarzenie, może być pretekstem do nauki.

Starsi uczniowie uczestniczą w projektach międzynarodowych, aby doświadczać swoich umiejętności, aby rozwijać się językowo, naukowo i społecznie. Aby świat stał dla nich otworem.

Podążanie za osiągnięciami nauki w H2H

Bacznie śledzimy wyniki badań międzynarodowych dotyczących pracy mózgu, metod nauczania. Dlatego w SP H2H nie ma odtwórczych prac domowych. Młodsi uczniowie ćwiczą nawyki (czytania, ćwiczenia ręki), realizują projekty, starsi realizują zadania edukacyjne, które wymagają od nich zebrania danych,  przeczytania artykułów, analizy itp.

W czasie zajęć nauczyciele pamiętają o krzywej Ebbinghausa (zapominania) i tak planują pracę, aby uczniowie jak najskuteczniej utrwalali zdobyte informacje.

Uczyć jak się uczyć

Uczniowie są przeszkoleni w różnych formach, metodach pracy, które wspierają proces uczenia się: myślografia, mapy myśli, techniki pamięci, organizowanie i zarządzanie czasem, system powtórek, umiejętność przetwarzania i interpretacji złożonych informacji.

Jak wygląda dzień?

Nasz dzień klasy 0-3

7:30-8:30 warm up – to czas na rozpoczęcie dnia, witamy się, czytamy, przygotowujemy naszą przestrzeń, rozmawiamy, cieszymy się na kolejny dzień razem

8:30 – rozpoczęcie zajęć obowiązkowych

8:30- 9:00 zajęcia z wychowawcą, wspólne zaplanowanie dnia, podział ról, gimnastyka mózgu

9:00 – 9:30 – wspólne śniadanie, poznajemy smaki, uczymy się o wartościach odżywczych i zasadach zdrowego żywienia – doceniamy czas wspólnego posiłku, jemy i rozmawiamy razem z nauczycielami

9:30 – 12:05 – lekcje – w  tym czasie prowadzone są zajęcia edukacyjne – realizacja podstawy programowej oraz treści wykraczające poza nią, intensywne zajęcia z języka angielskiego. Przerwy w zajęciach określa nauczyciel obserwując grupę, jej pracę danego dnia, potrzeby dzieci

12:05-12:50 – teraz mamy czas na wspólny obiad, odpoczynek i zabawę, w pierwszej kolejności  na świeżym powietrzu, na placu zabaw, albo w sali relaksu

12:50 – 14:30 – czas na zajęcia z drugiego języka, zajęcia sportowe, podsumowania dnia

14:30 – 15:30 – pierwszy blok zajęć popołudniowych (zajęcia sportowe, językowe, artystyczne)

15:30 – 16:30 – drugi blok zajęć popołudniowych

16:30 – 18:00 – zajęcia opiekuńcze – zabawy, czytanie, strefa odpoczynku

Nasz dzień klasy 4-8

7:30-8:30 warm up – to czas na rozpoczęcie dnia, witamy się, rozmawiamy, przygotowujemy naszą wspólną przestrzeń, razem robimy herbatę i mamy chwilę dla siebie

8:30 – rozpoczęcie zajęć obowiązkowych

8:30- 14.30/15:30– lekcje – w  tym czasie prowadzone są zajęcia edukacyjne – realizacja podstawy programowej  oraz treści wykraczające poza nią, zajęcia z języka angielskiego, drugiego języka. Przerwy w zajęciach określa nauczyciel obserwując grupę, pracę, potrzeby dzieci

12:05-12:50 – czas na wspólny obiad, odpoczynek i zabawę, w pierwszej kolejności na świeżym powietrzu, na dworze, możemy też posiedzieć w szkolnej kawiarni albo w sali relaksu

14:30 – 15:30 – pierwszy blok zajęć popołudniowych (zajęcia sportowe, językowe, artystyczne, kółka przedmiotowe, konsultacje)

15:30 – 16:30 – drugi blok zajęć popołudniowych

*Klasa 7 kończy zajęcia obowiązkowe o 16:30

16:30 – 18:00 – zajęcia opiekuńcze – zabawy, czytanie, strefa odpoczynku

Zajęcia z logopedą, terapeutą pedagogicznym odbywają się po ustaleniach z rodzicami i nauczycielami.

Nauczyciele prowadzą konsultacje dla uczniów przed bądź po zajęciach obowiązkowych. 

Przedmioty uczone w języku angielskim

General English (5h) + Extracurricular English classes (1h each)

Literacy Skills

skills vitally required in the 21st century, students learn how to identify, understand, interpret various written and spoken materials.

English Speaking World

this subject looks at, amongst others, geographical and cultural aspects of the English speaking world.

Science

students are immersed in the world of science; the older they get, the more areas of science are taught, namely chemistry and biology.

PSHE

stands for Personal, Social, Health, Economic education. Students develop the knowledge, skills and character traits to keep themselves healthy and safe, and prepared for life.

General English

a course where students discover the beauty of English language. We focus on developing all four language skills (speaking, writing, reading, listening), broadening vocabulary and ensuring our students are not only fluent but also accurate.

Class O

General English 

Arts and Crafts

Storytime

Mini Lab 

Multidisciplinary English

Class 1

General English 

Arts and Crafts

Reading Skills 

Natural Science 

Multidisciplinary English

Class 2-3

General English 

Art Culture 

Reading Skills 

Natural Science 

Multidisciplinary English

Class 4

General English 

Literacy Skills

English Speaking World

Science

Multidisciplinary English

Class 5-6

General English 

Literacy Skills

English Speaking World

Science

PSHE

Class 7-8

General English 

Humanities 

Global Studies

Science

PSHE

Arts and Crafts –  a course that takes young children into the world of art projects. Students do plenty of hands-on activities which not only boost their creativity but also help them improve their motor skills. 

Art Culture – the older the students get, the more aware they become of works of art, painters and paintings. Art here is a tool to develop creative thinking as well as speaking and writing skills. 

English Speaking World – this subject looks at, amongst others, geographical and cultural aspects of the English speaking world. 

General English – a course where students discover the beauty of English language. We focus on developing all four language skills (speaking, writing, reading, listening), broadening vocabulary and ensuring our students are not only fluent but also accurate. 

Global Studies – a subject which revolves around the latest news from around the world, global and citizenship issues.

Humanities – students discover history, art and literature during this integrated course. 

Literacy Skills – skills vitally required in the 21st century, students learn how to identify, understand, interpret various written and spoken materials.

 

Mini Lab –  mini scientists carry out funny and engaging experiments, of course under the supervision of the teacher. 

Multidisciplinary English –  during this course English teachers incorporate vocabulary from other curriculum areas such as P.E., music or maths. 

Natural Science – students are slowly introduced to the spectacular world that surrounds us. Learning about nature and animals helps them become more empathetic, aware and curious about the natural world. 

PSHE – this subject is our ‘cherry on the cake’, it stands for Personal, Social, Health, Economic education. Students develop the knowledge, skills and character traits to keep themselves healthy and safe, and prepared for life.

Reading Skills – during this three- year long course students are not only exposed to literary texts but also learn to read texts fluently and with understanding. Our goal is, even for such young students, to discover the beauty of the written word. 

Science – students are immersed in the world of science; the older they get, the more areas of science are taught, namely chemistry and biology.

Storytime – this is the very precious group time when students immerse and actively participate in the world of English stories read by the teacher.