DWUJĘZYCZNA ZERÓWKA H2H

dla 5 i 6-latków

Zerówka to ważny czas przygotowania do szkoły. W zerówce dzieci się uczą, biorą udział w kreatywnych zabawach, ale poznają też zwyczaje szkolne i nowe miejsce. Dzieci często czują się bardzo zmotywowane i wyróżnione, gdy trafiają do zerówki szkolnej. Wejście do pierwszej klasy jest po takim przygotowaniu płynne. 

ATRAKCYJNE CZESNE 1650 ZŁ/MSC

W czesne wliczone są zajęcia obowiązkowe, zajęcia dodatkowe, opieka lekarza pediatry, opieka psychologa, zajęcia kompensacyjne.

Jak wygląda dnień w Dwujęzycznej Zerówce?

7:30-8:30 WARM UP to czas na rozpoczęcie dnia, witamy się, czytamy, przygotowujemy naszą przestrzeń, rozmawiamy

8:30 – rozpoczęcie zajęć obowiązkowych

8:30- 9:00 zajęcia z wychowawcą, wspólne zaplanowanie dnia, podział ról, gimnastyka mózgu

9:00 – 9:30 – wspólne śniadanie, poznajemy smaki, uczymy się o wartościach odżywczych i zasadach zdrowego żywienia

9:30 – 12:05 – lekcje w  tym czasie prowadzone są zajęcia edukacyjne – realizacja podstawy programowej oraz treści wykraczające poza nią, zajęcia z języka angielskiego. Przerwy w zajęciach określa nauczyciel obserwując grupę, pracę, potrzeby dzieci

12:05-12:50 – tutaj mamy czas na wspólny obiad, odpoczynek i zabawę, w pierwszej kolejności na świeżym powietrzu, w ogrodzie

12:50 – 14:30 – czas na zajęcia z drugiego języka, zajęcia sportowe, podsumowania dnia

14:30 – 15:30 – pierwszy blok zajęć popołudniowych (zajęcia sportowe, językowe, artystyczne)

15:30 – 16:30 – drugi blok zajęć popołudniowych

16:30 – 18:00 – zajęcia opiekuńcze – zabawy, czytanie, strefa odpoczynku

Zajęcia z Logopedą, Terapeutą Pedagogicznym odbywają się po ustaleniach z Rodzicami i Nauczycielami.